Organizační forma podpory sportu na Kladně

Na Kladně jsem se narodil a vyrostl a během pěti let studia na vysoké škole v Olomouci se vracím každý týden za sportem domů. A tak jsem si řekl, že by bylo zajímavé zmapovat, jak je vlastně kladenský sport řízen.

Kladno je obecně město hodně spojené se sportem, netřeba zmiňovat mnoho skvělých sportovců pocházejících z Kladna. Sportovní kluby působí v Kladně na vysoké úrovni – lední hokej, fotbal, volejbal, florbal, hokejbal, atletika, sportovní aerobik…atd. V těchto odvětvích sklízí kladenské sportovní kluby úspěchy a tvoří se zde sportovní vzory – mezi nejznámější patří hlavně hokejisté: Jaromír Jágr, Tomáš a František Kaberle, z fotbalu Tomáš Marek, ale třeba na Kladně i velmi oblíbený Roman Šeberle. Ten je populární i díky tomu, že pod jeho záštitou se koná na Kladně desetibojařský mítínk.

Zatím jsem zmiňoval pouze organizovaný sport na vysoké úrovni, ale na Kladně je i mnoho aktivních lidí, kteří sportují pro radost, pro zdraví či pro dobrý pocit. Do této skupiny také patřím, pokud si jdu zaběhat, zahrát tenis nebo si pouze vyzkoušet nějaký sport rekreačně. Možnost sportovního vyžití na Kladně je poměrně široká, i když občasným problémem bývá vytížení sportovišť, ale to je jiné téma. V čem tedy spočívá podpora města sportu?

Kladenská radnice byla a je v podpoře sportu velmi aktivní a pomáhá sportovním klubům na cestě za vysněnými úspěchy. Na vrcholku celé organizační struktury statutárního města Kladna stojí zastupitelstvo města, které má 33 členů. Výkonnou složkou je rada města o 9 členech, která je ze své činnosti odpovědná zastupitelstvu. Pro podporu sportu a volného času jsou speciálně vytvořeny dvě složky – Sportovní areály města Kladna s.r.o. (SAMK) a sportovní komise, třetím specializovaným pracovištěm je podvýbor zastupitelstva města pro cestovní ruch a volný čas.

Město Kladno zřídilo v roce 2000 společnost SAMK s.r.o. SAMK byl zřízen za účelem podpory sportu, rekreace a volného času. Tato společnost podporuje jak profesionály, tak rekreační sportovce a to hlavně správou a provozováním mnoha sportovišť. Mezi tyto sportoviště patří: Aquapark Kladno, městský stadion Sletiště, městská hokejbalová aréna, městský zimní stadion, Kladenská sportovní hala, letní koupaliště u Sletiště, ale také třeba in-line dráha, lanová dráha a další (kompletní seznam najdete na www.samk.cz). SAMK tak zajišťuje prostředí pro fungování sportovců či sportovních klubů, zároveň nabízí možnosti trávení volného času pro širokou veřejnost. Velmi využívaný je zejména městský stadion Sletiště, nejen sportovci, ale i na procházky rodin s dětmi.

Jako specializovaný poradní orgán pro radu města v oblasti sportu funguje sportovní komise. Sportovní komise má 9 členů a kromě poradní činnosti je její náplní přerozdělování finančních prostředků z fondu sportovní komise. Tento fond slouží k podpoře činnosti subjektů v oblasti sportu a volného času a každoročně poskytne dotace ve výši 2-3 milionů korun. Přidělení dotací do 50 tis. Kč včetně schvaluje na návrh komise rada města, dotace nad 50 tis. Kč na návrh komise schvaluje zastupitelstvo města po projednání radou města.

Třetím specializovaným pracovištěm je podvýbor zastupitelstva města pro cestovní ruch a volný čas, který má tři členy. Podvýbor byl založen v souvislosti s čerpání peněz z Evropských fondů, kdy jeho činností mělo být monitorování příprav jednotlivých projektů, které město vybralo a byly financovány z prostředků Evropské Unie. Jelikož se podmínky o čerpání peněz z Evropských fondů postupně změnily, činnost podvýboru je v současné době pozastavena.

Další možná podpora sportu a volného času formou příspěvků od města je možná po zažádání o dotaci přímo u zastupitelstva či rady města. Rada města či zastupitelstvo, které rozhoduje o rozpočtu, tak může ještě přerozdělit příspěvky na sportovní činnost, což se taky ve velké míře děje – vzhledem k omezeným prostředkům fondu sportovní komise. Největší podporu od města získaly v roce 2010 lední hokej (30 mil. Kč), fotbal (11 mil. Kč) a volejbal (3 mil. Kč).

Osobní pohled

Po zmapování podpory sportu bylo zajímavé zjištění, že jednotlivé složky skoro nejsou provázané. Sportovní komise si při přerozdělování dotací sice občas zve jako poradní hlas odpovědné pracovníky SAMK s.r.o., avšak forma pravidelné spolupráce zde není. Otázkou zůstává, zda by byla pravidelná forma spolupráce mezi těmito pracovišti postavena na reálných základech.

V současné době platí, že pokud chce sportovní klub či volnočasový subjekt podporu ze strany města, nemá úplně jasno o tom, na koho se obrátit – zda na odbor magistrátu, SAMK či rovnou na Radu Města, popřípadě kde zažádat o dotaci nebo podporu města …atd. Jedním z důvodů, proč zde zmiňuji tento fakt je, že pokud Kladno vydává na podporu sportu a volného času částku v rozmezí 85-90 miliony korun ročně, z čehož zhruba třetina jde do SAMK s.r.o. a 3 miliony do fondu sportovní komise, tak většina peněz z dotací do sportu a volnočasové sféry jde přímo přes radu města či zastupitelstvo města. Osobně mi proto chybí bližší popis práce Sportovní komise, zda žádosti o dotaci, které jdou přímo na radu a zastupitelstvo města, jsou projednávány i zde – tedy odborníky na problematiku sportu a volného času. Taktéž není nikde zveřejněna informace, zdali sportovní komise funguje čistě jako poradní orgán, nebo zda i komunikuje se sportovními kluby a ostatními subjekty působícími ve volném čase – což dle mého názoru zde trochu chybí.

Je-li organizační forma poskytování podpory sportu složitá nebo ne je téma na rozsáhlejší článek. Každopádně platí, že město Kladno sport vydatně podporuje, a proto najdeme na Kladně mnoho úspěšných sportovních klubů. V posledních letech i díky modernizaci areálu Městského stadionu Sletiště narůstá počet „nesportovců“, kteří tráví aktivně volný čas, což je jistě pozitivní trend a doufám, že kladenským občanům i radnici pozitivní vztah ke sportu zůstane.

Autor: Roman Urbář

Zdroje:

http://mestokladno.cz/

www.samk.cz

Děkuji za spolupráci panu Lukáši Kubicovi ze společnosti SAMK s.r.o.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/09/organizacni-forma-podpory-sportu-na-kladne/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.