Ostravou na kole

Ostrava, třetí největší město České republiky, se nachází na severovýchodě území a je srdcem Moravskoslezského kraje.  Leží nedaleko slovenských a polských hranic na březích řeky Ostravice s výhledem na  pohoří Beskyd.

Cyklistická doprava v Ostravě se výrazněji začala rozvíjet po r. 1989 v souvislosti s rozmachem obchodu a služeb v této oblasti a s celosvětovým boomem cyklistiky jako druhu rekreační aktivity. Vyznavači cyklistiky si mohou vybrat z rozsáhlé sítě cyklotras a cyklostezek,  které Ostravu křížem krážem protínají. Nabízí spoustu zajímavých tras a okruhů, jež vedou k přírodním a historickým památkám či umožňují zajímavou projížďku.

Základní údaje o cyklistické dopravě v Ostravě:

 • K 31.12.2009 je v provozu 200 km cyklistických tras.
 • V Ostravě jsou na cyklistickou dopravu pravidelně uvolňovány finanční prostředky jak z rozpočtu města, tak z rozpočtu některých městských obvodů. Do financování výstavby cyklistických stezek jsou v rámci dostupnosti zapojovány i dotace státu a Evropské unie.
 • Z celkového počtu tras je asi 65% tras vedeno po méně zatížených komunikacích a 35 % jako samostatné stezky nebo komunikace s výjimečným pojezdem motorové dopravy.
 • 1 km nové stezky mimo souvislou zástavbu stojí asi 1 mil. Kč, v zástavbě i dvakrát až čtyřikrát více, u pouhého značení tras je samozřejmě cena nižší.
 • Na území města se nachází 7 světelně řízených přejezdů pro cyklisty, neřízených cyklistických přejezdů je více než 50, některé jsou vybaveny retardérem.
 • Městské trasy jsou značeny jednotným systémem písmeny od A do Z
 • Cyklistické trasy jsou značeny žlutými šipkami se symbolem kola, nad nímž se u novějších značek vyskytuje též písmeno nebo číslo trasy, a u cílů může být uvedena též vzdálenost v km. Starší značení je na bílém podkladu.
 • Cyklistické informační tabule jsou v počtu 66 osazeny po obvodech Ostravy.
 • V roce 2006 proběhlo  sčítání cyklistů na celém území města. Podle profilového sčítání cyklistů z 12.6.2006 je intenzita cyklistů na výjezdu do Poodří více než 1 300 jízdních kol za 16 hodin v obou směrech. Nejvíce cyklistů v odpolední špičce od 14 do 18 hodin bylo zaznamenáno ve stejném místě, a to 872. V roce 2010 bude provedeno sčítání nové.
 • Ke konci roku 2005 zajistil odbor dopravy Magistrátu města Ostravy pro cyklisty rozmístění bezpečnostních stojanů na kola. Tyto stojany byly osazeny v místech předpokládaných cílů cyklistů a před úřady.

Výhledové záměry:

Realizace cyklistických tras je dlouhodobý proces. Pro představu je zde několik údajů o předpokládaném cílovém stavu výstavby:

 • V územním plánu města je navrženo cca 330 km cyklistických tras,
 • v každém městském obvodu bude osazena alespoň jedna cyklistická mapa,
 • nově budované cyklistické stezky budou pro zvýšení bezpečnosti provozu převážně v barvě červené,
 • na okraji města trasy navazují a navážou na všechny ostravské trasy, cyklotrasy sousedních obcí a měst nebo trasy značené Klubem českých turistů,.

Co chystá magistrát cyklistům v roce 2010?

Vzhledem neodhadnutelné ekonomické situaci vyčlenilo město Ostrava v rozpočtu na rozvoj infrastruktury pro cyklisty pouhých 5 mil. Kč. Vzhledem k této malé částce lze očekávat  pouze realizaci staveb, které jsou podpořeny dotacemi ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury), ROP nebo u nichž se jedná o pokračování projektů z minulého roku.

Pro srovnání investice v roce 2009 činily:

 • Částka jednotlivým obvodům na cyklistickou infrastrukturu – 20 mil. Kč
 • Stavba cyklostezky podél ulice Výstavní – 18 mil. Kč
 • Dále byli přesunuty neproinvestované prostředky z roku 2008
 • Dalších asi 8 miliónu uvolněno na projektovou dokumentaci cyklostezky podél Odry a Ostravice.

V roce 2007 město Ostrava nepodpořilo výstavbu cyklistické infrastruktury vůbec.

Hlavní aktivity v roce 2010 

 • Prodlužování jednotlivých cyklotras (Trasa L, M, O,)
 • Příprava výkupu pozemků a územního řízení pro cyklostezky
 • Stavby cyklistických přejezdů
 • Dále jsou připravovány odborem investičním MMO výstavby cyklostezek podél řeky Ostravice po soutok s Odrou. (Celkové náklady činící 111 mil. Kč byly získány grantem z programu IPRM)
 • Sčítání cyklistů
 • Od ledna jsou v prodeji aktualizované mapy cyklostezek na území města Ostravy a okolí, cena je 49Kč, jsou k dostání na pobočkách Ostravského informačního servisu. Oficiální mapu cyklostezek si můžete stáhnout zde: http://gisova.ostrava.cz/cyklisticke-stezky.php

Pro lepší přehlednost doporučuji všem využívat mapu, která je k nalezení na stránkách: www.bikemap.net, kde naleznete cyklistické trasy nejenom Ostravy, ale celého světa.

I přes poměrně solidní nabídku cyklotras a cyklostezek doufejme, že město Ostrava do této sekce bude i nadále investovat  nemalé peníze, což povede ke zlepšení stavu součastných cyklostezek, vybudování kvalitní, rychlé a bezpečné páteřní sítě cyklotras mezi okrajovými čtvrtěmi a centrem města.

Zdroje:

Statutární město Ostrava, oficiální portál města [online].[cit. 2010-05-25]. Dostupné z WWW: http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/

OstravaBlog, internetové noviny [online].[cit. 2010-05-25]. Dostupné z WWW: http://ostravablog.cz/

Ostravský informační servis [online].[cit. 2010-05-25]. Dostupné z WWW: http://www.ostravainfo.cz/index.php

Bikemap.net [online].[cit. 2010-05-25]. Dostupné z WWW: http://www.bikemap.net/

Zajímavé odkazy:

Ostravou na kole – Kola do Ostravy – Ostravu pro kola

Autor: Hana Hrbáčková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/05/ostravou-na-kole/

8 komentářů

Přeskočit k formuláři pro komentář

  • Ivana Gregorová (REK) on 24.3.2013 at 19:34
  • Reakce

  Projekt vytvoření sítě cyklostezek v Ostravě je určitě správná věc. Nejenom, že to odlehčí automobilovému provozu, ale bude to i šetřit čas lidí, kteří v dnešní době stále někam chvátají a spěchají, protože je určitě snazší dostat se přes město po cyklostezkách než ho projíždět autem. Autor zde informuje aktuálním stavu, ale i o budoucích snahách města tuto síť stále rozšiřovat. Můj názor je ten, že takovéto projekty by se měli uskutečňovat i v jiných, větších městech.

  • Jitka Skřivánková on 6.5.2013 at 09:42
  • Reakce

  Podle mého názoru je síť cyklostezek na Ostravsku hodně přínosná věc. Lidé mohou k dopravě na kratší vzdálenosti využívat mnohem levnější a ekologičtější prostředky – kola. Prospěje to nejen životnímu prostředí v tomto regionu, ale také obyvatelům, kteří se při jízdě mohou příjemně odreagovat. Na celém projektu je vidět, že ho autoři pečlivě připravili (značení, mapy, místa). Je zde zmíněna i důležitá část financování cyklostezek. A nejsou to opravdu malé částky. Proto bych pobídla obyvatele Ostravy, aby neváhali a vyzkoušeli toto město poznat i z jiného úhlu pohledu, protože mnoho ostatních měst takovéto možnosti ani nenabízí.

  • Monika Galabová, TU Liberec on 8.5.2013 at 16:43
  • Reakce

  Souhlasím s komentářem Ivany i Jitky. Tento projekt cyklotras ušetří nejen peníze a čas obyvatel, kteří budou cyklostezky využívat ve svém každodenním životě, ale je i ekologicky šetrný k ochraně ovzduší města Ostravy. Budování cyklostezek je pro město jednoznačně přínosné. Z tohoto počínání města Ostravy by si mohla vzít příklad i jiná větší města.

  • Josef Šikola on 20.5.2013 at 22:10
  • Reakce

  Toto je přesně typ projektu, který by měla velká města zahrnovat do svých plánu a rozpočtů. U Ostravy to platí dvojnásob. Líbí se mi snaha města ulehčit životnímu prostředí a zároveň zpříjemnit pohyb po městě jeho obyvatelům. Bohužel ruku v ruce s těmito projekty jdou i finanční problémy a tak peněžní pomoc by mohli poskytovat samotní uživatelé cyklotrasy například podobným způsobem jako na Jizerskohorské magistrále běžkaři.

  • Stanislav Vašátko REK on 25.5.2013 at 16:44
  • Reakce

  Ostravu jsem několikrát navštívil, a na rozdíl od většiny mých známých ji shledávám jako pěkné a velké město. Bohužel natolik velké že dostat se z jednoho konce na druhý je výlet na půl dne, přesto že Ostrava nemá zdaleka tolik obyvatel co Praha nebo Brno. Avšak co jsem si stihl z města prohlédnout tak se rozkládá většinou na rovině. A v tomto směru ji vidím jako stvořenou k cyklistice. Na rozdíl od jiných kopcovatých či přelidněných měst zde zajisté 200 km stezek najde uplatnění i přes velké pořizovací náklady.

  • Veronika Jelínková on 27.5.2013 at 20:27
  • Reakce

  Tento článek mě zaujal. Jsem ráda, že je pomýšleno na stále vzrůstající provoz ve městech. Jsem určitě pro to, aby se stále více jezdilo na kolech ve městech. Nad takovým plánem by se mělo zamyslet více zastupitelstev ve větších městech. Kolo je totiž mnohem ekonomičtější a ekologičtější dopravní prostředek. Autorům projektu velký potlesk.

  • Petr Chvojka on 3.6.2013 at 14:07
  • Reakce

  Skvěle zpracovaná plán na rozšíření cyklostezek v Ostravě! Článek se stručný, vystihující korektní. Doufám, že se Ostravě povede zvýšit číslo kilometrů cyklostezek zvláště, když nese nálepku uheláren. Snad se takovýhle plán dále ujme ve všech velkých městech v Čechách a začne se prosazovat ježdění a doprava na kole ve městech.

  • Barbora Procházková REK on 4.6.2013 at 22:27
  • Reakce

  Stav cyklostezek by Ostravě mohl závidět každý, především více jak 200km tras a rovinatý povrch. Ostrava má skvěle rozvrhnutý plán na rozšiřování cyklostezek a kdejaké město by se zde mohlo poučit. Navíc napomáhá ke zlepšení životnímu prostředí, zlepšení kvality životního stylu místních, kterým tímto umožňuje bezplatnou aktivitu na čerstvém vzduchu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.