«

»

Print this Příspěvek

Ostravou na kole

Ostrava, třetí největší město České republiky, se nachází na severovýchodě území a je srdcem Moravskoslezského kraje.  Leží nedaleko slovenských a polských hranic na březích řeky Ostravice s výhledem na  pohoří Beskyd.

Cyklistická doprava v Ostravě se výrazněji začala rozvíjet po r. 1989 v souvislosti s rozmachem obchodu a služeb v této oblasti a s celosvětovým boomem cyklistiky jako druhu rekreační aktivity. Vyznavači cyklistiky si mohou vybrat z rozsáhlé sítě cyklotras a cyklostezek,  které Ostravu křížem krážem protínají. Nabízí spoustu zajímavých tras a okruhů, jež vedou k přírodním a historickým památkám či umožňují zajímavou projížďku.

Základní údaje o cyklistické dopravě v Ostravě:

 • K 31.12.2009 je v provozu 200 km cyklistických tras.
 • V Ostravě jsou na cyklistickou dopravu pravidelně uvolňovány finanční prostředky jak z rozpočtu města, tak z rozpočtu některých městských obvodů. Do financování výstavby cyklistických stezek jsou v rámci dostupnosti zapojovány i dotace státu a Evropské unie.
 • Z celkového počtu tras je asi 65% tras vedeno po méně zatížených komunikacích a 35 % jako samostatné stezky nebo komunikace s výjimečným pojezdem motorové dopravy.
 • 1 km nové stezky mimo souvislou zástavbu stojí asi 1 mil. Kč, v zástavbě i dvakrát až čtyřikrát více, u pouhého značení tras je samozřejmě cena nižší.
 • Na území města se nachází 7 světelně řízených přejezdů pro cyklisty, neřízených cyklistických přejezdů je více než 50, některé jsou vybaveny retardérem.
 • Městské trasy jsou značeny jednotným systémem písmeny od A do Z
 • Cyklistické trasy jsou značeny žlutými šipkami se symbolem kola, nad nímž se u novějších značek vyskytuje též písmeno nebo číslo trasy, a u cílů může být uvedena též vzdálenost v km. Starší značení je na bílém podkladu.
 • Cyklistické informační tabule jsou v počtu 66 osazeny po obvodech Ostravy.
 • V roce 2006 proběhlo  sčítání cyklistů na celém území města. Podle profilového sčítání cyklistů z 12.6.2006 je intenzita cyklistů na výjezdu do Poodří více než 1 300 jízdních kol za 16 hodin v obou směrech. Nejvíce cyklistů v odpolední špičce od 14 do 18 hodin bylo zaznamenáno ve stejném místě, a to 872. V roce 2010 bude provedeno sčítání nové.
 • Ke konci roku 2005 zajistil odbor dopravy Magistrátu města Ostravy pro cyklisty rozmístění bezpečnostních stojanů na kola. Tyto stojany byly osazeny v místech předpokládaných cílů cyklistů a před úřady.

Výhledové záměry:

Realizace cyklistických tras je dlouhodobý proces. Pro představu je zde několik údajů o předpokládaném cílovém stavu výstavby:

 • V územním plánu města je navrženo cca 330 km cyklistických tras,
 • v každém městském obvodu bude osazena alespoň jedna cyklistická mapa,
 • nově budované cyklistické stezky budou pro zvýšení bezpečnosti provozu převážně v barvě červené,
 • na okraji města trasy navazují a navážou na všechny ostravské trasy, cyklotrasy sousedních obcí a měst nebo trasy značené Klubem českých turistů,.

Co chystá magistrát cyklistům v roce 2010?

Vzhledem neodhadnutelné ekonomické situaci vyčlenilo město Ostrava v rozpočtu na rozvoj infrastruktury pro cyklisty pouhých 5 mil. Kč. Vzhledem k této malé částce lze očekávat  pouze realizaci staveb, které jsou podpořeny dotacemi ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury), ROP nebo u nichž se jedná o pokračování projektů z minulého roku.

Pro srovnání investice v roce 2009 činily:

 • Částka jednotlivým obvodům na cyklistickou infrastrukturu – 20 mil. Kč
 • Stavba cyklostezky podél ulice Výstavní – 18 mil. Kč
 • Dále byli přesunuty neproinvestované prostředky z roku 2008
 • Dalších asi 8 miliónu uvolněno na projektovou dokumentaci cyklostezky podél Odry a Ostravice.

V roce 2007 město Ostrava nepodpořilo výstavbu cyklistické infrastruktury vůbec.

Hlavní aktivity v roce 2010 

 • Prodlužování jednotlivých cyklotras (Trasa L, M, O,)
 • Příprava výkupu pozemků a územního řízení pro cyklostezky
 • Stavby cyklistických přejezdů
 • Dále jsou připravovány odborem investičním MMO výstavby cyklostezek podél řeky Ostravice po soutok s Odrou. (Celkové náklady činící 111 mil. Kč byly získány grantem z programu IPRM)
 • Sčítání cyklistů
 • Od ledna jsou v prodeji aktualizované mapy cyklostezek na území města Ostravy a okolí, cena je 49Kč, jsou k dostání na pobočkách Ostravského informačního servisu. Oficiální mapu cyklostezek si můžete stáhnout zde: http://gisova.ostrava.cz/cyklisticke-stezky.php

Pro lepší přehlednost doporučuji všem využívat mapu, která je k nalezení na stránkách: www.bikemap.net, kde naleznete cyklistické trasy nejenom Ostravy, ale celého světa.

I přes poměrně solidní nabídku cyklotras a cyklostezek doufejme, že město Ostrava do této sekce bude i nadále investovat  nemalé peníze, což povede ke zlepšení stavu součastných cyklostezek, vybudování kvalitní, rychlé a bezpečné páteřní sítě cyklotras mezi okrajovými čtvrtěmi a centrem města.

Zdroje:

Statutární město Ostrava, oficiální portál města [online].[cit. 2010-05-25]. Dostupné z WWW: http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/

OstravaBlog, internetové noviny [online].[cit. 2010-05-25]. Dostupné z WWW: http://ostravablog.cz/

Ostravský informační servis [online].[cit. 2010-05-25]. Dostupné z WWW: http://www.ostravainfo.cz/index.php

Bikemap.net [online].[cit. 2010-05-25]. Dostupné z WWW: http://www.bikemap.net/

Zajímavé odkazy:

Ostravou na kole – Kola do Ostravy – Ostravu pro kola

Autor: Hana Hrbáčková

Be Sociable, Share!

  Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2010/05/ostravou-na-kole/

  8 pings

  Skip to comment form

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *