Bojí se ODS a ANO sousedských slavností a dopravního vzdělávání?

PRAHA – Na včerejším jednání Zastupitelstva HMP došlo k bezprecedentnímu zásahu do grantového řízení. Z „balíku“ subjektů, kterým byly grantovou komisí řádně přidělené prostředky, navrhl zastupitel ODS Alexandr Bellu ad hoc vyčlenit dvě neziskové organizace, Auto*Mat a Arniku. Těm zastupitelé nakonec podporu zamítli bez ohledu na obsah projektů. Projekty Auto*Matu přitom zahrnovaly sousedské slavnosti pod záštitou primátorky, rozšíření soutěže Do práce na kole a vzdělávaní dětí k udržitelné mobilitě.

Nestává se často, že by zastupitelé HMP zamítli podporu projektů, které magistrátní grantová komise jednomyslně uznala za přínosné. Na včerejším večerním jednání však zástupci ODS, TOP 09 a ANO 2011 zpochybnili celý systém přidělování grantů svým otevřeným postupem proti městským „hlídacím psům”.

Přeci nedáme peníze někomu, kdo má jiné názory nebo nás kritizuje“, znělo z úst Alexandra Bellu (ODS) a jeho straníků. Patriku Nacherovi z ANO se nelíbilo, že Auto*Mat upozorňuje na negativní dopady příliš intenzivní automobilové dopravy ve městě. A Aleksandra Udženija (ODS), která byla v roce 2012 tváří Do práce na kole1, označila spolek za cykloteroristy.

Vedoucí týmu Rozvoje Prahy Vratislav Filler oponuje: „Spolek Auto*Mat pracuje pro Prahu. Dlouhodobě nabízíme městu podloženou oponenturu dopravní politiky a návrhy alternativních řešení2. Místo věcné argumentace se ODS a ANO snaží tímto populismem získávat levné předvolební body.

Škrty se mají dotknout úspěšných projektů Auto*Matu, které pomáhají naplňovat pražské strategické dokumenty. Aktivity spolku jako Do práce na kole a Zažít město jinak výrazně přispěly k tomu, že se Praha v roce 2017 stala jedním ze tří finalistů v soutěži European Mobility Awards3,” říká ředitel spolku, Martin Šotola. O podporu přišel také dlouhodobý projekt Vzdělávání k udržitelné mobilitě.

Proti se postavila mj. náměstkyně primátorky Petra Kolínská: „Auto*Mat nevede s hlavním městem žádný soudní spor. V řadě oblastí naše spolupráce funguje. A i kdybychom měli jiný názor, tak by Praha měla být podle mého názoru tak sebevědomá, že se nebude mstít prostřednictvím zásahů do grantové politiky.”

Situaci je dle našeho názoru možné číst i jako zdvižený prst pro ostatní neziskovky. „Snaží se snad některé politické partaje nastolit prostředí, kdy budou moci fungovat jen spolky, které se vyhýbají diskusi s mocenskými strukturami?” upozorňuje Filler.

Zástupci ANO 2011 o tomto bodu nehlasovali, a to i přes to, že byli předem upozorněni, že může jít o porušení koaliční smlouvy.

Poznámky:

(1) Radní Prahy Aleksandra Udženija jela do práce na kole – tisková zpráva Magistrátu hlavního města Prahy (2012): http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/radni_prahy_aleksandra_udzenija_jela_do.html

(2) Odborné výstupy Auto*Matu (od ledna 2017 a vybrané starší)

Kromě toho Auto*Mat připomínkuje připravované dopravní záměry a upozorňuje na jejich nedostatky.

Naše analýzy od roku 2015 jsou (včetně dalších dokumentů) ke stažení na sdíleném disku zde: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B8A0BmQtNYx5fjh1Y0ZNQ2RKVUR5ZEpzSUdpVHhla2JxZDgxVzVFZjNZMV9BTGRDV1hPVHM

(3) Mezinárodní porota soutěže o nejlepší Evropský týden mobility 2017 konstatovala, že Praha během ETM excelovala ve vytváření vzájemně prospěšných partnerství s nevládními organizacemi a místními podniky  https://www.cistoustopou.cz/cista-mobilita/clanek/praha-ve-finale-souteze-o-nejlepsi-evropsky-tyden-mobility-2017-652

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2018/05/boji-se-ods-a-ano-sousedskych-slavnosti-a-dopravniho-vzdelavani/