«

»

Print this Příspěvek

Novoroční setkání Klubu přátel a dobrovolníků Auto*Matu

Oslavy nového roku už dávno pominuly, ovšem příznivci Auto*Matu si je mohli ještě oživit na novoročním setkání v klubu Tiskárna. Jeho druhý ročník proběhl 10. ledna. Na tvůrčím večírku se mohli podporovatelé Auto*Matu na chvíli zapojit do práce sdružení a vyjádřit svůj názor na další směřování iniciativy.

Rekapitulace uplynulého roku

Celé setkání otevřela prezentace aktivit Auto*Matu v roce 2012. Není toho málo, ale díky svižnému tempu a zábavnému podání prezentace rychle odsýpala a sotva jsme vše vstřebali, už jsme se dělili na pracovní skupinky. Smysl byl prostý: utvořit týmy přemýšlející nad vybraným tématem Auto*Matu, společně sdílet myšlenky a vytvořit zpětnou vazbu jednotlivým projektům. Bylo opravdu z čeho vybírat. V nabídce byl kromě tématu nové dopravní koncepce, veřejného prostoru, cyklistické a veřejné dopravy i třeba rozvoj Zelené mapy, elektronické aplikace, nebo Smetanovo nábřeží bez aut, humanizace magistrály, či program vzdělávání na školách.

Tvůrčí diskuze

Například diskuse o veřejné dopravě se zúčastnilo asi 12 lidí. Kreativní nálada natolik všechny zúčastněné vtáhla, že jsme prakticky nezpozorovali překročení vyhrazeného času. Padaly velmi zajímavé nápady jako třeba návrh na vznik platformy hrdých uživatelů veřejné dopravy. Souhrnem panovala shoda, že je třeba učinit hospodaření Dopravního podniku Praha transparentním, že by bylo jen dobře, kdyby vznikaly ve větší míře přednostní semafory pro tramvaje a kdyby bylo více vyhrazených pruhů pro autobusy nebo automobily s více, než jedním pasažérem a celkově, aby došlo ke zkrácení intervalů linek MHD.

Úkoly na rok 2013

Velký zájem o to, aby se Auto*Mat zabýval změnou celkové dopravní koncepce Prahy prokázal nejen silný hlas z ankety mezi watchdogovými tématy, ale i řada konkrétních připomínek a nápadů k tématu v samotné skupině. Očekává se od nás aktivní advokacie nejen na městské, ale i na národní úrovni. I v novém roce hodláme usilovat o kroky vedoucí k humanizaci magistrály. Z debaty vyplynul návrh, abychom po sjednocení městských částí okolo magistrály sjednotili i tamější veřejnost.

Další návrh, který zazněl v rámci diskuse o kampani Do práce na kole, totiž aby se do kampaně mohli zapojit i studenti, budeme realizovat již letos. V třetím ročníku kampaně Do práce na kole jsme totiž podle vašeho návrhu rozšířili podmínky pro zapojení se i o studenty, ale také o samostatně výdělečně činné živnostníky!

Hodnocení témat

V rámci novoročního setkání proběhlo i dotazníkové šetření mezi přítomnými, abychom zjistili, která témata jsou pro vás důležitá. Výrazně nám to usnadní určovat další směřování Auto*Matu. Polovina z přítomných představuje skvělý vzorek, díky za vaše odpovědi! Teď budeme věnovat čas vyhodnocení a plánování dalších aktivit. Názor Klubu přátel a dobrovolnictví nám každopádně pomáhá jít správným směrem.

Velký dík patří provozovatelům galerie Tiskárna v Opatovické ulici za poskytnutí prostor, Pragermoštu za poskytnutí welcome drinků, Cirkus Cermaque a dalším buskerům za hudební performance. Poděkovat chceme také všem kuchtíkům a dobrovolníkům, kteří nasadili svůj čas a úsilí do organizace večera a last, but not least všem zúčastněným.

Fotografie

DSC_2174DSC_2176DSC_2184DSC_2185
DSC_2189DSC_2187DSC_2200DSC_2207
DSC_2208DSC_2213DSC_2215DSC_2217
DSC_2221DSC_2223DSC_2236DSC_2237
DSC_2240DSC_2253DSC_2269DSC_2274
DSC_2279DSC_2281DSC_2286DSC_2290
DSC_2292DSC_2293DSC_2297DSC_2300
DSC_2304DSC_2310DSC_2315DSC_2322
DSC_2325DSC_2330DSC_2335DSC_2338
DSC_2343DSC_2344DSC_2347DSC_2358
DSC_2366

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2013/02/novorocni-setkani-klubu-pratel-a-dobrovolniku-automatu/