Handicap

Tělesné postižení neboli handicap definujeme jako porušení funkce ve vztahu jedince a společnosti u osob se zdravotním postižením. Je narušena soběstačnost, schopnost cestovat, partnerská a rodinná role, pracovní a zájmová činnost. Pojem tělesného postižení bývá obvykle redukován pouze na postižení pohybového ústrojí. Jako tělesně postižená, je obecně vnímána osoba, jejíž pohybový handicap je zjevný a nedá se přehlédnout. Také zákon, který vymezuje tělesná postižení, se omezil pouze na takové definice tělesně postižených, které mají přímou souvislost s pohybovým postižením.
Tělesná postižení mohou být vrozená nebo získaná. Vrozené vady vznikají buď během těhotenství, nebo při porodu. Získaná postižení může způsobit buď úraz, nebo různé choroby.

Určitě si každý z nás alespoň jednou položil otázku, co kdyby se to stalo i mě? Avšak, málokdo někdy přemýšlel, jak se tito lidé poperou s nástrahami každodenního života.  Denně se musíme dopravit do školy či zaměstnání, nakoupit jídlo v obchodě nebo vyřídit pochůzky na úřadech, kdy často musíme zdolat bariérové překážky, jako jsou např. schody, úzké dveře či změna počasí. Kaluže, náledí nebo vysoký sníh nás chodící nezaskočí tak, jako ty, kteří se přesouvají z místa na místo pouze díky vozíku. Zkusme se zamyslet, jak tyto všední nástrahy překonávají lidé s tělesným postižením.

Dnešní „popularita“ a medializace zdravotně postižených přiměla společnost zamyslet se nad problémem bezbariérovosti a zavádět do starých i nových budov nájezdové rampy. Avšak jsou opravdu tyto budovy plně bezbariérové? Mnoho hotelů, restaurací a škol ve svých propagačních materiálech uvádí celkovou bezbariérovost, ale né vždy tomu tak je. Proč se takto prezentují, když opak je pravdou? Sice mají nájezdovou rampu, ale dveře jsou úzké a vozíčkář jimi neprojede.

Pokud se chcete dozvědět, více informací o bezbariérovosti ve Vašem kraji, navštivte www.svozikemnacestach.cz, kde najdete nejen typy na výlet, ale také informace o ubytování v dané lokalitě.

 Autoři:Marie Mikulová, Nikola Hrušková, Lucie Hendrychová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/handicap/

1 komentář

    • Veronica on 6.4.2012 at 02:59
    • Reakce

    Amazing!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.