«

»

Print this Příspěvek

Pohybová aktivita žen na mateřské dovolené

Náplní této práce je analýza dotazníkového šetření, zhodnocení pohybové aktivity s kočárkem na základě použití krokoměrů a nastínění základních fyziologických, sociálních a psychologických změn.

Zrození nového člověka nelze brát na lehkou váhu. Je to v podstatě poslání. Proto je potřeba o ženy před porodem a po porodu neustále pečovat. Stejnou péči a možná větší by tyto ženy měly věnovat svému organismu. Před porodem se organismus ženy mění pozvolna devět měsíců a po porodu ze dne na den. Pro tělo ženy je to enormní změna a je potřeba, aby se s ní začala co nejdříve a správně vyrovnávat. Aby nedošlo k nevratným poškozením organismu žen při kompenzačních cvičeních, je nutné, aby ženy vyhledaly odbornou pomoc nebo publikace, zabývající se tímto tématem.

Cílem této práce je seznámit ženy se základními fyziologickými, sociálními a psychologickými aspekty, které po porodu nastanou a zároveň doporučit publikace s kompenzačními cviky pro jejich návrat k plnohodnotnému životu.

VYMEZENÍ SKUPINY

Fyziologické hledisko

Pro tuto část budeme hovořit o skupině v šestinedělí. Tělo matky se postupně vrací do normálního stavu. Nastává v něm nejvíce změn. Hormonální změny spojené s těhotenstvím odeznívají. Klesá hlavně hladina progesteronu (je to hormon, který navozuje sekreční fázi menstruačního cyklu, při otěhotnění zastavuje menstruační cyklus a podněcuje vývoj mléčných žláz) relaxinu (hormon, který usnadňuje porod) a estrogenu (mnoho funkcí, v těhotenství hlavně růst děložní sliznice a dělohy celkově). Hormony, které začínají působit po porodu, jsou prolaktin (podpora produkce mateřského mléka), oxytocin (laktace a stahy dělohy a zavinování po porodu- involuce).

Další změny:

– Zvýšení diuréze (močení). Tělo se zbavuje tekutin a pozvolna mizí otoky.

– Močové cesty a močový měchýř dostávají původní tonus (klidové napětí)

– Střeva dostávají postupně také původní tonus, ale ještě několik dnů po porodu se mohou objevit konstipace (zácpy).

– Dýchání se vrací do normálu. (prohlubuje se, snižuje se dechová frekvence)

-Srdeční soustava- snížení srdeční frekvence, zmenšuje se objem krve z 5-6 litrů na 4l

 -Přetrvává koncentrace srážlivých faktorů v krvi, ale postupně se ustaluje.

– Pozvolna involuje (zavinuje) děloha, uzavírá se děložní hrdlo

– Po porodu jsou svaly pánevního dna a břišní stěny ochablé

– Strie na kůži šedivý

– Několik dnů až týdnů po porodu se objevují tzv. lochie. (tekutiny, vytékající po porodu z těla)

 

Psychologické hledisko

            Psychické změny pro ženu nastávají už před porodem. Mají jí připravit na porod a následné mateřství. Tyto změny ale přetrvávají i po porodu. U žen především po porodu narůstá impulzivita. Je to proto, aby byla „rychlejší“ a aby tak mohla rychleji zareagovat při potenciálním nebezpečí pro dítě.

            Např. kdyby se dítě převalilo na přebalovacím stole, tak aby ho mohla včas zachytit. Tyto změny dělají z matky srážce dítěte, který je schopen zareagovat mnohem rychleji. Její organizmus je připraven reagovat v případě nouze, anebo v případě situací, které se nějak vymykají normě. Tyto impulzivita se může ale projevit i negativně, když žena přehnaně reaguje například na manželovo chování, které může také vybočit z daných kolejí (také odchylka od normy).

            Žena se stane více citlivou a jejím cílem se stane především dítě a jeho potřeby. Když se žena stará o dítě, bere vše jako rutinu, která je důležitá pro bezpečí dítěte. Když tuto rutinu něco naruší, bere to jako útok i když se jedná třeba o manžela. Je třeba na to brát ohled.

Může nastat i tzv. poporodní deprese. Ty nastupují obvykle několik dnů po porodu. Vyznačují se plačtivostí a to i bez zjevné příčiny. Také se dostavují stavy vyčerpání, únavy, potíže s koncentrací. Žena může být dále zmatená, vyčerpaná a může mít potíže se spánkem.

O něco závažnější je laktační psychóza. Ta už nezasahuje pouze duševní stránku matky, ale projevuje se tak, že žena ztrácí zájem o dítě, chová se nepříjemně ke svému okolí, k manželovi. Žena nemá zájem o dítě a nereaguje na jeho signály. Neposlouchá jeho pláč, dítě odmítá nakojit nebo ho k sobě přivinout. V tento okamžik je nezbytná pomoc lékaře a případná medikace a psychoterapeutická léčba.

 

Sociální hledisko

            Celkově se mění společenské postavení ženy. Už to není jen žena a něčí manželka, stala se z ní matka a předpokládá se u ní, že bude plnit své mateřské povinnosti.

            Další změnou u nové matky je snížená míra socializace. I žena, která byla před porodem zvyklá tvořit a začleňovat se např. do pracovních úkolů v práci a v nich zvláště vynikat, být více aktivní, je teď uzavřenější a více se přiklání k rutině a monotónním činnostem. Tato rutina se opět týká dítěte a všech úkolů spojených s ním. Krmení, přebalení, uklizení a stále dokola. Žena se věnuje tedy dítěti na úkor svého sociálního postavení. Toto chování je normální, protože po porodu se mezi matkou a dítětem vytvoří velice silné pouto a to na úkor všech ostatních sociálních pout. Čím vzdálenější vztah měla žena s někým před porodem, tím více ho bude teď zanedbávat a více se věnovat dítěti.

 

ZHODNOCENÍ POHYBOVÉ AKTIVITY U ŽEN

 • Probíhalo v Olomouci v Čechových sadech
 • Dotazníkového šetření se účastnilo 21 maminek
 • 5 maminek jakoukoliv účast odmítlo
 • 5 maminek se kromě dotazníkového šetření účastnilo i samotného výzkumu s krokoměry
 • Krokoměry vždy pouze v době chůze s kočárkem (ostatní části dne nepokryty)

 

Vzor dotazníku, který byl vyplňován maminkami

 DOTAZNÍK:                                                                                         

 1. Váš věk: _________
 2. Mělo Vaše zaměstnání před mateřskou dovolenou sedavý charakter?    ANO          NE
 3. Jste spokojená se svoji fyzickou kondicí na mateřské dovolené?            ANO          NE
 4. Jste spokojená se svým složením těla?                                                     ANO          NE
 5. Jste prvorodičkou?                             máte 2 děti                  více
 6. Stáří vašeho dítěte v kočárku?         do ½ roku                do 1 roku            více_________
 7. Dokážete časově vyjádřit dobu strávenou chůzí s kočárkem v jednom dni?  jinak____    1hod       1,5 hod    více než 2 hod         
 8. Využíváte k chůzi s kočárkem pomoci např. rodinných příslušníků nebo někoho jiného?         ANO          NE       Pokud ANO, tak jak často?   každý den           obden           1x týdně         jinak________
 9. Myslíte si, že chůze s kočárkem může mít vliv na Vaše zdraví?                 ANO            NE
 10. Provádíte i jinou pohybovou aktivitu během Vaší mateřské dovolené?  ANO            NE                 Pokud ANO tak jakou ___________________________________________________
 11. Procházku s kočárkem využíváte nejčastěji

–          k odpočinku

–          k nákupům

–          k popovídání si s kamarádkou

–          k vykonání pohybu pro zdraví

–          jinak _____________________________________________________________

 

Tato tabulka slouží k zapsání počtu kroků zaznamenaných krokoměrem během Vaší dnešní procházky s kočárkem: (Je-li procházek během dne více, tak zaznamenáváme, každou takovou. Ovšem je zapotřebí vždy před další procházkou vynulovat krokoměr).

DEN:

POČET KROKŮ:

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

 

 Vyhodnocení dotazníků:

  •  Věk:  ø 31,15 let

Zaměstnání před mateřskou dovolenou

 

Spokojenost s fyzickou kondicí

 

Spokojenost se složením těla

 

Prvorodička, 2 děti, více (3)

 

Stáří dítěte v kočárku

 

Čas strávený s kočárkem

 

Využití někoho jiného k chůzi s kočárkem

 

Vliv na zdraví

 

5 maminek využívá pomoci 1x týdně

3 maminky využívají pomoci každý den

 

Jiná PA

 

 

Maminky mezi další pravidelné PA uvedly například: 

 • Balet
 • Kolo
 • Plavání
 • Kolečkové brusle
 • Běh
 • Zumba
 • Florball
 • Pilates power joga
 • Tanec
 • Posilovna
 • Cvičení u kočárku (výpady)            

Dále maminky uvedly, že procházku s kočárkem využívají nejčastěji:

 • k odpočinku
 • k popovídání si s kamarádkou
 • k vykonání pohybu pro zdraví
 • k nákupům
 • k uspání dítěte
 • k vyzvednutí dalšího dítěte ze školy
 • k vyřizování úřadů

 

Vyhodnocení krokoměrů: 

Maminka

1.      týden  2.      týden

Hodin/denně Ø

xy

Ø 12 994 kroků/den

Ø 12 369 kroků/den

4-5

xyz

Ø 14 145 kroků/den

Ø 13 230 kroků/den

4-5

yxz

Ø 7 019 kroků/den

Ø 8 549 kroků/den

více jak 2

zxy

Ø 10 208 kroků/den

Ø 10 951 kroků/den

3-4

zzz

X

X

X

DOPORUČENÉ ZÁSADY PŘI CVIČENÍ PO PORODU

            – Provádějí se nejen cviky na obnovu tonu svalů, ale i cviky protahovací. Protahovací cviky provádíme do pocitu tahu (progesteron a relaxin účinkují na svaly, ty jsou elastičtější, ale zároveň zranitelnější).

            – U posilování začneme nejdříve posilovat svaly pánevního dna a až následně při posílení těchto svalů přistupujeme k intenzivnějšímu posílení břišních svalů. Při posilování břišních svalů se postupuje od hlubokých svalů a po svaly povrchové. Před cvičením nezapomenout vyprázdnit močový měchýř.

            – Cvičení by měla být provozována o kojení, kdy jsou prsy lehčí.

            – Neměla by se zvedat těžká břemena. Při cvičení nezadržovat dech. Ženy by neměly chodit několik týdnů po porodu plavat. Zvyšuje se tím potenciální riziko infekce. Není rovněž doporučeno běhat a skákat. Pro začátky je ideální chůze.

            – Po několika měsíční době když už je v kondici pánevní dno a břišní svaly, přistupujeme k náročnějším fyzickým aktivitám, jako je aerobic, box, jízda na kole, atd. Ženy by měly dbát na dostatečný příjem kalcia.

KOMPENZAČNÍ CVIKY

 K tomuto tématu se vyskytuje velké množství publikací. Je zbytečné vypisovat několik konkrétních cviků, když celý seznam těchto cviků lze najít v odborné literatuře. Rovněž na internetu se v současnosti nachází mnoho internetových portálů zabývajících se touto tématikou nebo je možné zapůjčit si instruktážní DVD s těmito cviky.

 Knihy:

-Cvičení po porodu. Metoda CANTIENICA® pro pevnou postavu a posílení pánevního dna. Benita Cantieni.

– Ve formě po porodu. Chantale Dumoulin

– Těhotenství a šestinedělí v kondici. Radka Vítková

 

DVD:

Cvičení po porodu podle Magdaleny Mikulandové. Magdalena Mikulandová

Pilates po porodu. Renata Sabongui

 

Internet:

http://www.fithall.cz

http://www.zdrava-dieta.eu

http://www.lenkavojtkova.cz

http://www.babyweb.cz

 

ZÁVĚRY

Během zpracovávání této práce byly splněny všechny cíle a bylo získáno několik zajímavých dat, které vyplynuly z dotazníkových šetření. Respondenty jsou velmi aktivní, z čehož by se dalo vyvodit, že panuje dobrá informovanost o pohybové aktivitě pro ženy po porodu. Ženy jsou spokojené s tím, jak vypadají, jsou aktivní a samy se snaží o návrat ke svému původnímu životnímu standartu v pohybové aktivitě.

 

REFERENČNÍ SEZNAM

Vítková, R. (2007), Těhotenství a šestinedělí v kondici. Praha: Galen

Dumoulin, Ch. (2006), Ve formě po porodu. Praha: Portál s.r.o.

Cantiene, B. (2007), Cvičení po porodu. Brno: Computer Press

Rokyta, R. & kol. (2008) Fyziologie pro bakalářská studia. Praha: ISV nakladatelství

http://www.mimi-natura.cz

 

Autoři: Tomáš Doležal, Petr Konečný, Aleš Vencovský

Be Sociable, Share!

  Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/11/pohybova-aktivita-zen-na-materske-dovolene/

  8 pings

  Skip to comment form

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *