«

»

Print this Příspěvek

Revitalizace lesoparku v Třinci startuje

V 60. letech, kdy se budovala sídliště v Třinci, byl zachován kus lesa uprostřed města. Nové části města tak byly rozmístěny do tvaru podkovy kolem tohoto lesa. Časem, po letech výstavby sídlišť, se z lesa stal lesopark s asfaltovými chodníčky a lavičkami. Většina obyvatel města zde chodila na procházky, nebo si zkracovala cestu z jedné strany města na druhou.
Jak plynul čas, lesopark chátral a lidé jej opouštěli. Při strategickém plánování v roce 2007 byl navržen jako jeden z úkolů vrátit život do lesoparku a podpořit tím pohybové aktivity ve městě. Konkrétně se jednalo o opatření T/I/3 Zkulturnit lesopark k využití pro volnočasové aktivity veřejnosti.
Byla provedena studie, ze které vyplynulo, že je zde nedostatek pobytových prostor a parkového mobiliáře, tím pádem zde vzniká živná půda pro patologickou činnost. Veřejné prostranství je téměř nevyužito a postrádá svůj smysl, opuštěná zákoutí lesa pak jsou výborným úkrytem pro různé pochybné party.
Byl připraven projekt, který měl za úkol doplnit cestní síť a mobiliář a to tak, aby se zvýšila nabídka pobytových oblastí a zároveň se motivovali návštěvníci k aktivním přesunům mezi nimi, a také aby se zvýšila možnost sportovního vyžití občanů města Třince.
Pro naplnění cíle byla realizována tato opatření:
• území se rozrostlo o 11 nových pobytových prostor a 6 vstupů do lesoparku
• pobytové prostory byly vybaveny mobiliářem a charakteristickým výtvarným prvkem (uměleckým dílem) a hracím prvkem pro děti tak, aby každý pobytový prostor nabízel něco jiného
• byla vytvořena lesní učebna pro školy a školky
• došlo k obnově a rozšíření cestní sítě o nové pěšiny v délce cca 4,5 km, které byly utvořeny z dřevoštěpky jako přírodní běžecké okruhy
• asfaltové povrchy byly obnoveny pro snadný pohyb na in-linech
• koupil se skutr pro zimní úpravu běžeckých stop

Na celou akci byla získána dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013 pro prioritní osu: 3 – Rozvoj měst, oblast podpory: 3.2 – Subregionální centra, zaměření výzvy: Ostatní občanská vybavenost, veřejná prostranství ve výši 8,7 mil. Kč.

Dnes, po jednom roce od dokončení těchto opatření, je lesopark plný života. Děti přebíhají z jednoho hracího prvku na druhý, in-line bruslaři se zde učí jezdit, někteří běžci sem tam proběhnou asfaltovým chodníčkem z jedné části okruhu na druhý, konají se zde akce města, školy chodí do lesní učebny na přednášku s lesníkem a milenci sedí na dřevěné plastice hada. Ze všech koutů se ozývá radost a veselí. V zimním období je zde upravený osvětlený okruh pro běžek chtivé občany, pro sport odpoledne po práci.

Autor: Strnad Martin

Be Sociable, Share!

    Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/07/revitalizace-lesoparku-v-trinci-startuje/

    4 pings

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *