«

»

Print this Příspěvek

Moravská stezka na území ORL Olomouc, k.ú.Křelov-Břuchotín

Výchozím stavem pro vznik tohoto projektu byla neexistence jakékoliv cyklostezky na k.ú.obce.

Projekt řeší vybudování 4 nových úseků cyklostezek a vyznačení cyklotras na k.ú. Křelov-Břuchotín. Úsek s označením D zajistí výstavbu regionálně významné Moravské stezky na k.ú. obce a její propojení na obdobný projekt města Olomouce. Další tři spojené úseky s označením A,B,C zajistí propojení na tuto páteřní síť a napojení obce na ORP Olomouc a současně propojí oddělené místní části obce Křelov-Břuchotín. Obec splňuje podmínku vzdálenosti od města do 7 km a s k.ú. města přímo sousedí.

Přípravná fáze projektu byla zahájena již v únoru 2009, fyzická realizace projektu byla zahájena v listopadu 2010, předpokládané ukončení fyzické realizace je plánováno na listopad 2011 a celkové ukončení projektu na prosinec 2011.

Cílem projektu je vybudování části regionálně významné Moravské stezky ležící na k.ú. obce a napojení obce výstavbou segregované cyklostezky v rámci městské aglomerace Olomouc a propojení oddělených místních částí obce.

Významem projektu je, že naváže na projekt města Olomouce řešící výstavbu páteřní Moravské stezky na svém k.ú., a tím dojde k integraci obou projektů a stává se smysluplný.

Přínosem je zvýšení bezpečnosti cyklistů pohybujících se nyní po silnici a zkrácení dojížďky do práce.

Autor: Markéta Treutnerová

Be Sociable, Share!

    Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/03/moravska-stezka-na-uzemi-orl-olomouc-k-u-krelov-bruchotin/

    8 pings

    Skip to comment form

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *