«

»

Print this Příspěvek

Aktuální informace k čerpání finančních prostředků z Stukturálních fondů EU na cyklostezky

K 25.1.2011 bylo evidováno schválených 192 projektů s cyklistickou tématikou. Výše podpory činí doposud 3,14 miliardy korun a celkové náklady dosáhly výše 3,59 miliardy korun. Nejvíce finančních prostředků jde do cyklistické dopravy z regionů soudržností (ROP NUTS II). K 25.1.2011 je zatím evidováno schválených 142 projektů s cyklistickou tématikou. Výše podpory činí doposud 2,34 miliardy korun a celkové náklady dosáhly výše 2,66 miliardy korun.

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/02/aktualni-informace-k-cerpani-financnich-prostredku-z-stukturalnich-fondu-eu-na-cyklostezky/