Zveřejněny dva nové odborné články s tématikou cyklodoprava

K problematice cyklistické dopravy přibyly do sekcí "Články" a "Prvky infrastrastruktury" dva nové články. První je od Martina Krejčího s názvem Zklidňování komunikací formou cyklistických pruhů - výhody a nevýhody, který byl publikován v časopise Silniční obzor, druhý je od Tomáše Cacha s názvem Principy integračních opatření cyklodopravy a novinky v dopravním značení, který byl publikován v časopise Silnice a železnice

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/zverejneny-dva-nove-odborne-clanky-s-tematikou-cyklodoprava/