Bílou stopou Prostějovska

 

Město Prostějov leží v severní části Hornomoravského úvalu, v rovině Haná. Patří mezi teplé oblasti s mírnou zimou, což je ovlivněno nejen nadmořskou výškou, ale i horskou hradbou Jeseníků ze severu. Tím je dáno, že sněhové podmínky v Prostějově nejsou vždy ideální na prohánění se na běžkách. Když se však bílou peřinou pokryje i Haná, kam je možné bílou stopou vyrazit?

Nejstarší je trasa s výchozí pozicí z Prostějova, městské části Čechovice od fotbalového hřiště, dále pokračuje přes Záhoří směrem k obci Alojzov, zpátky kolem obce Seloutky až k ulici Určická. Pokud by se někomu zdála trasa dlouhá, je možné u Záhoří pokračovat přímo k obci Seloutky a vynechat tak trasu do Alojzova (delší trasa na obrázku).

Skútrem protažená druhá trasa vede od jízdárny Cavalo podél lesoparku Hloučela až k oblasti Tiché (cesta z Kostelce na Hané do Domamyslic) a okolo městské zástavby zpátky (kratší trasa na obrázku).

Nová trasa se občas protahuje i od ulice Olympijské (Sportcentrum – Dům dětí a mládeže Prostějov) směrem na Smržice až k cestě z Kostelce na Hané do Prostějova, kde se k protažení bílé stopy využívá nová cyklostezka.

Pokud není sněhová pokrývka dopřána přímo v okolí města, je možné využít v prostějovském regionu i trasy výše položené. Dvě trasy můžeme projíždět z Drahan, a to od hospody U Pepíčka směrem do Nových sadů nebo od drahanského hřbitova přes les Maršín, do Bousína a Repech. Obě trasy vedou podél Vojenského újezdu Březina a u obou se může stejnou cestou nazpátky. Pokud by byly pro někoho trasy dlouhé, může zpět využít autobusové dopravy.

Nejznámější jsou však trasy Drahanské vrchoviny, z nichž dva okruhy spadají do Prostějovska – Protivanovský a Malé Hradisko. Protivanovský nás zavede k vrcholu Skály a Malé Hradisko nás provede přírodou, jelikož vesměs trasa vede lesem a polními cestami.

Pokud by se chtěl někdo podívat k nejvyššímu bodu Drahanské vrchoviny – rozhledna Skalky, pokračoval by od vrcholu Skály po zelené lyžařské cestě. Vzhledem k tomu, že se jedná o značené okruhy, není problém trasu najít. Protivanovský okruh je značen červenou lyžařskou značkou (11,5 km) a Malé Hradisko modrou (9,2 km).

Všechny uvedené trasy se pohybují v rozmezí 8km – 18km, tudíž žádné extrémně dlouhé okruhy zde nenajdeme. Trasy Drahanské vrchoviny vznikly za podpory Fondu Evropské unie v rámci regionálního operačního programu. Ostatní trasy jsou udržovány za podpory Města Prostějov a příslušných obcí, kde se trasa nachází. Vzhledem k tomu, že okruhy v nižší nadmořské výšce nejsou tak často využívány, nejsou zatím ani značeny. Většina z nás by však jejich označení určitě přivítala. Ale i tak lze v bílé stopě zažít nezapomenutelné zážitky.

Z pohledu Fondu Evropské unie patří Prostějov do regionu Střední Morava. Za přípravu programů jsou zodpovědné dva kraje, které region soudržnosti tvoří, a to Olomoucký kraj a Zlínský kraj.

Region soudržnosti Střední Morava je v rámci srovnání ekonomické vyspělosti podprůměrně rozvinutým regionem jak v rámci EU-25, tak v rámci ČR. V porovnání k průměru „nových“ členských zemí EU-10 je však jeho ekonomická vyspělost nadprůměrná. Ekonomická struktura regionu vykazuje konvergenční rysy zejména z pohledu podílu primárního sektoru; na straně druhé podíl terciéru růstává hluboko pod průměrem EU. Celková míra nezaměstnanosti se výrazně neodchyluje od celostátního či unijního průměru; problémem je vysoká úroveň strukturální nezaměstnanosti a podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Neuspokojivá je i vzdělanostní struktura obyvatelstva nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných osob. Region však vykazuje výrazný růstový potenciál, zejména v oblasti služeb a cestovního ruchu, opírající se o dlouhodobou tradici a zkušenosti s podnikáním (Regionální operační program, Region soudržnosti Střední Morava, verze 09, 2007, 17).

Jednou z vizí ROP Střední Morava je, že do roku 2013, respektive 2015, se bude region, mimo jiné, vyznačovat „efektivně využitým podnikatelským potenciálem pro služby, moderní zpracovatelský průmysl i pro cestovní ruch a volný čas“ (Regionální operační program, Region soudržnosti Střední Morava, verze 09, 2007, 63). Věřme, že se vize nakonec stane skutečností.

Autor: Jitka Zatloukalová

Zdroje:

http://www.mestopv.cz

http://prostejovsky.denik.cz

http://www.lyzarsketrasy.cz/

http://www.rr-strednimorava.cz

Letecké snímky tras vytvořeny v aplikaci Google Earth

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/bilou-stopou-prostejovska/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.