Trávení volného času v Přerově – Proč fotbal?

 Město Přerov patří k těm místům, která věnují velkou pozornost volnočasovým aktivitám a svým občanům nabízí skutečně velké množství možností rekreace prostřednictvím nejrůznějších indoorových i outdoorových zařízení. Ve městě jsou profesionální týmy basketbalistů, volejbalistů, hokejistů, moderní gymnastiky, vodního póla a mimo další také velká fotbalová základna. Vedle dospělých je v každém sportovním odvětví věnována pozornost výchově mládeže se kterou bych chtěl touto cestou seznámit jak rodiče dětí, děti samotné, tak i zainteresovanou veřejnost.

 Mezi dva největší fotbalové kluby v Přerově patří FK Viktorie Přerov a FC Přerov. Oba mají mimo jiné i širokou základnu mládežnické kopané. Pokud zaměříme pozornost na výchovu malých fotbalistů v FK Viktorii Přerov, v tomto klubu působí celkem jedenáct týmů od těch nejmenších až po muže. Malí fotbalisté rozdělení do mužstev podle věku, což napomáhá komunikaci mezi dětmi, od vrstevníků lze též očekávat relativně stejný výkon a v neposlední řadě je to důležité pro jejich trenéry, protože tito pracují jen s určitou věkovou skupinou a koncepci tréninku i zápasů tak mohou přizpůsobit tzv. na míru svých svěřenců.  Naproti tomu se v  jiných klubech setkáváme s mužstvy vytvořenými z dětí různého věku a obojího pohlaví, čímž je práce s těmito dětmi složitá a nelze od takového mužstva očekávat velké úspěchy.

Každé věkové kategorii se věnují dva trenéři, kteří jsou Českomoravským fotbalovým svazem proškoleni a mají minimálně základní trenérskou licenci „C“. Trenéry jsou   převážně  bývalí aktivní  fotbalisté a zkušenosti získané během své aktivní kariéry předávají těm nejmenším. Na tyto léta získávané zkušenosti a dovednosti navazují teoretické poznatky, se kterými se v rámci povinného sebevzdělávání trenéři seznamují prostřednictvím odborné literatury. Při práci a trénování s těmi nejmenšími je třeba brát ohled nejen na věk, ale především na jejich fyzickou vyspělost, povahu a osobnost, která může být u každého z nich velice individuální a v průběhu času se nejen vyvíjí, ale i mění. K práci trenéra neodmyslitelně patří i věnování pozornosti jednotlivým dětem, povídání s nimi, pomoc při řešení situací, které děti vnímají jako zátěžové, k dalším patří témata šikany, zneužívání, agresivity, zneužívání návykových látek či pravidla fair play.

 

 

Pro trénink jsou v FK Viktorie Přerov k dispozici dvě travnatá hřiště, tréninky bývají dvakrát týdně hodinu a půl. V zimním období se trénování přesouvá do tělocvičen základních škol v Přerově a opět dvakrát týdně probíhá hodinová tréninková jednotka. Příspěvky klubu platí rodiče dětí jedenkrát ročně a to ve výši 3.000,- Kč. Doprava na utkání či halové turnaje není zajišťována klubem, ale po vzájemné dohodě samotnými rodiči, z nichž většina považuje za samozřejmost, že se utkání svého dítěte zúčastní. Od věku sedmi let již začínají  malí fotbalisté účast na prvních mistrovských soutěžích, kdy se mohou přihlásit do kategorie utkání v počtu 4+1 nebo 7+1 hráčů. Tyto mistrovské soutěže organizuje a zabezpečuje Okresní fotbalový svaz, hrají se turnajovým způsobem, tzn. že jeden fotbalový oddíl je pořádající a další mužstva v soutěži se tohoto turnaje účastní. Pořadatelství oddílů se střídá.  Soutěž začíná na podzim, družstva jsou rozdělena do skupin A a B, kdy po odehrání všech turnajů a sečtení dosažných bodů postupují první tři mužstva do finálové skupiny a na jaře hrají o titul Okresního přeborníka.  Nefinálová skupina hraje o co nejlepší umístění.

 

 

 V zimním období se jednotlivá mládežnická družstva účastní halových turnajů, které jsou vždy organizovány pro přesně stanovenou věkovou kategorii. Tyto turnaje probíhají nejen na celém území ČR, ale i v zahraničí (Polsko, Slovensko) a pro malé fotbalisty a samozřejmě i trenéry přinášejí velké možnosti, jak ověřit výsledky své mravenčí práce a porovnat se se stejně starými vrstevníky z jiných krajů naší země a jiných zemí. Trenéři vedou svou věkovou kategorii několik let a je poté pouze na nich, kdy své svěřence předají někomu jinému. Sám trenér by měl vycítit, kdy nastal ten správný okamžik, kdy zjistí, že již svým svěřencům nemá co více nabídnout v jejich fotbalovém rozvoji.

Problémem mládežnického fotbalu dnešní doby je nedostatek dětí. Obecně způsob trávení volného času nejmladší generace se mění a posouvá směrem od aktivní činnosti k pasivní, nebo jsou jim nabízeny jiné nově vzniklé sporty, které konkurují nejpopulárnější hře světa, kterou zcela jistě fotbal stále je. Jako další problém je třeba zmínit  nedostatek dobrovolníků, kteří by měli zájem trénovat děti, neboť trenérská činnost se odehrává výhradně ve volném čase trenérů, kteří jinak chodí do běžného zaměstnání. I neochota věnovat svůj volný čas a to jak v pracovním týdnu, tak o víkendech, je částečně důsledkem současného životního stylu mnoha lidí.  Tento článek by mohl být jedním z impulsů k pozitivní změně.

Ve srovnání např. s mládežnickým hokejem je fotbal méně  finančně  náročný sport, malému fotbalistovi stačí pouze kopačky a chrániče, v zimním období sálová obuv. V nejmladších věkových kategoriích dosahují malí přerovští fotbalisté mnoho úspěchů a ve vzájemných soubojích zcela se vyrovnají svým vrstevníkům z prvoligových klubů jako je Sigma Olomouc či Baník Ostrava.

 

 

Podmínky a velmi dobrý a citlivý přístup trenéru pro tačínající malé fotbalisty jsou v FK Viktoria Přerov na velmi dobré úrovni a proto si myslím, že každý rodič by měl zvážit možnost zaregistrování svého dítěte do klubu FK Viktoria Přerov,  jelikož trávení volného času svých dětí, by jim v žádném případě, v dnešní uspěchané době, plné počítačových her nemělo být lhostejné.

Autor : Petr Dočkal

Zdroje:

http://www.prerovan.cz/

http://www.fkviktorieprerov.cz/

VOTÍK, J., ZALABÁK, J.Trenér fotbalu.Praha:Olympia 2007. ISBN 978-80-7033-962-6.

ELLIOTOVÁ, M. Jak ochránit své dítě- rádce pro rodiče a vychovatele. Praha:Portál 1997. ISBN 80-7178-157-6.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/12/traveni-volneho-casu-v-prerove-%e2%80%93-proc-fotbal/

4 komentáře

Přeskočit k formuláři pro komentář

  • Monika on 13.3.2011 at 10:41
  • Reakce

  Tento článek je velcice dobře napsaný a souhlasím s ním. Je pravda že děti mají čím dál méně aktivního sportu, ale je to jistě také chyba rodičů. Je potřeba zjistit, co by dítě mohlo zajímat a hlavně jej do nějakého sportovního kroužku přihlásit. Samozřejmě, že v dnešní době hodně rodičů kouká na finanční stránku a poplatky za zapsání. Souhlasím s názorem, že fotbal k těm levnějším sportům patří.

  • Mira on 13.3.2011 at 10:42
  • Reakce

  pěkný a pravdivý článek………

  • Miloš on 9.4.2011 at 09:31
  • Reakce

  Také s tím souhlasím, myslím si, že v dnešní době je potřeba děti vést k aktivnímu způsobu života.

  • Jitka Skřivánková on 5.5.2013 at 22:17
  • Reakce

  Nesouhlasím s tím, že od smíšených družstev se nedají čekat velké úspěchy. Naopak tyto týmy dokáží překvapit! Nebylo by od věci, když už se tak věnujete nejmenším dětem až po muže, pouvažovat o založení i ženského týmu. Dívek toužících po fotbalu stále přibývá, a bylo by škoda, kdyby jejich talent byl opomíjen. Líbí se mi, že se svými svěřenci navštěvujete i zahraničí. To je velmi důležité, jak pro hráče, tak trenéry, aby zúročili svoje zkušenosti i na mezinárodní fotbalové scéně. Snad bude malých fotbalistů a fotbalistek i nadále jen přibývat. Přeji přerovským týmům mnoho získaných titulů a nadaných hráčů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.