Nová Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě

Zastupitelstvo města Ostravy 13.10.2010 schválilo {{FUNCT:file("cyklopolitika-mesta-seznam-novinek-k-dane-problematice-zverejnenych-na-webu-cyklostrategie-cyklostrategie-ostrava", "Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě")}} , vypracovanou firmou DHV CR. Koncepce obsahuje návrh cyklistických tras ve městě, pojmenování tras, návrh úpravy 1. etapy, návrh koordinace s ostatními stavbami a návrh systému Bike And Ride. Podle návrhu 1. etapy Statutární město Ostrava připravuje postupně souvislé úseky 5 hlavních cyklistických tahů ve městě k realizaci. Jeden z těchto tahů bude hrazen z Integrovaného plánu rozvoje města (převážně trasa sledující tok řeky Ostravice), druhý tah je připraven na podání žádostí o dotaci z ROP (tah podél řeky Odry). Očekávané náklady zbylých tří tahů jsou odhadovány na 130 mil. Kč.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/11/nova-koncepce-rozvoje-cyklisticke-dopravy-v-ostrave-2/