Příprava pracovních podkladů pro návrh novelizace zákona č. 361/2000 Sb.

Na Ministerstvu dopravy pracuje skupina pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy do silniční legislativy. Jejím současným cílem je připravit pracovní podklady pro návrh novelizace zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů ( „zákon 361/2000 Sb.“). Návrh se bude zaměřovat na doplnění základních pojmů, na vymezení jednotlivých pravidel pro vzájemné vztahy mezi cyklisty a ostatními účastníky silničního provozu, ale i na otázky k vozíkům, nákladním kolům a elektrokolům. O návrzích Vás budeme průběžně informovat rubrice Právní a technické předpisy.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/10/priprava-pracovnich-podkladu-pro-navrh-novelizace-zakona-c-3612000-sb/