Iniciativa ke změně Zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb.

Občanská sdružení BEZ NEHOD a Cyklisté Liberecka oslovila poslance VV Petra Skokana s žádostí potřeby změny silničního zákona a s žádostí o pomoc při začlenění tohoto tématu na jednání Skupiny pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy do silniční legislativy která pracuje pod Ministerstvem dopravy. V současnosti nemá totiž správce silnic I. třídy (ŘSD) možnost řešit dopravní bezpečnost cyklistů na silnicích I.třídy. Správce nemá ze zákona možnost zajistit přípravu ani realizaci úprav pro cyklistickou infrastrukturu mimo těleso silnice, např. výstavbu samostatné cyklistické stezky souběžné se silnicí I.třídy. Přičemž je toto jediným možným způsobem, jak dopravní bezpečnost cyklistů na těchto silnicích zajistit.Důvodem je to, že z pohledu zákona č.13/1997 není samostatná cyklistická stezka vedená mimo těleso silnice její součástí ani příslušenstvím ($ 12 Součásti a příslušenství) .

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/10/iniciativa-ke-zmene-zakona-o-pozemnich-komunikacich-c-131997-sb/