Pojem „rekreace“

Co je rekreace?

Rekreace je klíčové slovo pro náš web a proto tedy na úvod vysvětlení tohoto pojmu.

Rekreace pochází z latinského složení slov re -creare, tedy re jako navrácení a creare jako tvořivost.  Pojem tedy definuje jakousi obnovu lidských tvořivých sil. Obnova zde znamená, že tato tvořivost musela být nějakým způsobem ztracena nebo zmenšena.  Ve skutečnosti nám nejde jen o obnovu těchto sil, ale také o rozvoj a další zdokonalovaní.

Ve společnosti jde o celý systém činností, který pomáhá vytvářet podmínky pro obnovu těchto sil. Ať už duševních, fyzických, psychických nebo sociálních. 

Existuje také vědní disciplína zvaná Rekreologie, která narozdíl od rekreace, což je soubor praktických činností, uvažuje o rekreaci v teoretické, vědecké rovině. 

Jako dominantní hledisko je v rekreologii uvažováno hledisko pohybové.  Je nejvýznamější cestou k naplňování cílů rekreace.  Tělesnými cvičeními jako prostředkem dochází k nejvýraznější celistvé obnově a rozvoji člověka. Z tohoto důvodu se také často používá termín tělocvičná rekreace.

Definice

„Rekreace je tedy pojmem, označujícím činnosti, které jsou zaměřeny na obnovování vyčerpaných sil a kompenzaci deformativních vlivů, vyplívajících z běžných socioprofesních rolí člověka, z jednostranosti práce, nesprávných životních návyků apod., na tvorbu zdraví rozvoj a zdokonalování ve smyslu fyzickém psychickém i sociálním a s tím spojenou kultivaci“

Zdroj:

B.Hodaň, T.Dohnal – Rekreologie, Olomouc 2008

[xrr rating=4/5]

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/02/pojem-rekreace/

1 komentář

  1. S vysvětlením pojmu rekreace nelze nic jiného jen souhlasit. S regeneraci sil je spojeno taky dobré ubytování a okolní prostředí. Jde jen o to co člověk preferuje (hory, moře, termály).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.