«

»

Print this Příspěvek

Pozvánka na odborný seminář – Podpora pohybové aktivity na úrovni obcí

Seminář je určen zástupcům obcí, regionů, škol, veřejných institucí, občanských sdružení, soukromých subjektů se zájmem o problematiku pohybové aktivity a zdraví a je realizován za podpory ministerstva zdravotnictví ČR. Seminář se uskuteční ve dvou termínech: 14. prosince 2010, 13:00 hod. CESA VUT v Brně, konferenční místnost šatnového objektu PPV (Pod Palackého vrchem), Technická 14, Brno - {{FUNCT:file("novinky-seminar-podpora-pohybove-aktivity-brno", "pozvánka")}} 15. prosince 2010, Ministerstvo zdravotnictví ČR, zasedací místnost – 281 - {{FUNCT:file("novinky-seminar-podpora-pohybove-aktivity-mz-praha", "pozvánka")}}. Více o vazbě mezi pohybovou aktivitou a cyklistikou. Podrobnější informace: www.podporapa.cz/seminare/

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2010/11/pozvanka-na-odborny-seminar-podpora-pohybove-aktivity-na-urovni-obci-2/