Praha 5: Dárek pro účastníky Do práce na kole

Milý dárek dostali všichni účastníci výzvy Do práce na kole od páté městské části. K začátku května zobousměrnil úřad městské části Praha 5 pro cyklisty několik důležitých úseků komunikací, které  mohli dosud legálně projet pouze jedním směrem.

Asi nejvíce cyklistů ocení, že mohou legálně projet dosud oficiálně zakázaným úsekem ul. Nádražní u Lihovaru. Dle dostupných dat, poskytnutých Magistrátem hlavního města, tudy v minulém roce směrem do centra projelo nelegálně až 24 000 cyklistů. A není se tomu co divit! Kdo přijede na kole po stezce od Barrandovského mostu podél Vltavy, může jen pokračovat po auty přetížené Strakonické, nebo přejet od Nádražní ulice. Odbor dopravních agend MHMP teď na základě podnětu Úřadu MČ Praha 5 po několika neúspěšných žádostech z dřívější doby jízdu cyklistů povolil. Cyklisté se od teď již nemusí bát hlídek městské policie, které zde porušování zákazu vjezdu pravidelně postihovaly.

Přibližně poloviční počet cyklistů, 13,5 tisíce, ocení, že nyní budou moci legálně projet ulicí U Železničního mostu. Tou se přibližují právě ke jmenovanému mostu, pokud se chtějí vyhnout jízdě po frekventovaných ulicích Svornosti a Strakonická. Věřme, že havarijním stavem urychlené opravy lávek na mostě brzy skončí a cyklisté budou moci novou cykloobousměrku začít opět plně využívat.

Více než 10 tisíc cyklistů projelo vloni nelegálně v protisměru ulicemi Schwarzenberská a U Panské zahrady. Nyní budou moci jezdit legálně souběžnou ulicí Za Zámečkem a vyhnout se tak intenzivnímu provozu motorových vozidel v ulici Bucharova a Karlštejnská. To jistě přivítají i řidiči motorových vozidel, kterým odpadnou starosti s bezpečným předjížděním svých bezmotorových kolegů.

5,5 tisíce cyklistů projelo nelegálně také ulicí Šeříková, kudy se vyhýbají nebezpečné křižovatce ulic Vítězná a Zborovská. I přes to, že ul. Šeříková je v „pětkové“ části velice úzká a její šířka je pro povolení jízdy cyklistů v protisměru hraniční i podle platných technických předpisů, není zde za posledních 10 let žádná nehoda cyklisty evidována. O křižovatce ulic Vítězná a Zborovská se to však již říci nedá – a vzhledem k intenzivnímu pohybu chodců v ulici Plaské, kudy zpravidla chodci míří ze zastávky Újezd k mostu legií, ocení nově zřízenou zónu 30 i všichni pěší. Přes ulici Šeříková u ní totiž není zřízen přechod. Bylo by velice příjemné, kdyby se přístupem „Pětky“ inspirovala i první městská část. Nejen že na jejím území je Šeříková téměř o metr širší, ale bez nehody tu každý rok projede v protisměru 12x více cyklistů než u sousedů na Pětce.

 

Přes 5 tisíc cyklistů projíždělo v protisměru také ulicí Na Pomezí, protože se jedná o jedinou přímou komunikaci, spojující Jinonice s Cibulkou. I zde už budou moci kromě krátkého a svodidly zúženého úseku nyní jezdit legálně.  Ulicí Na Zatlance se zase až 5 tisíc cyklistů bezpečnou, avšak nelegální cestou přibližovalo do parku Mrázovka. Ulicemi Holubova a Na Neklance bude nyní možné legálně objet nepřijemnou Radlickou.

 

Věříme, že se jedná o krok správným směrem, kterým se již před lety vydala řada významných měst západní Evropy. Jsme rádi, že i další městské části se podle dostupných zpráv  tímto směrem postupně vydávají a požádaly Magistrát o projekční prověření možností legalizace několika desítek jednosměrných ulic. Pětka se ale k datům od Magistrátu postavila opravdu čelem. Protože v žádném z uvedených úseků nejsou přes alarmující počty „nelegálních“ cyklistů v protisměru evidovány Policíí jejich nehody, rozhodla se jim jízdu v nich legalizovat v obou směrech co nejdříve. Úpravy dopravního značení zpracovala sama a díky tomu můžeme novými cykloobousměrkami projíždět již celou letošní cyklistickou sezonu.

Současně je vidět, že i Vaše data o cestách do práce na kole pomáhají otevírat město cyklistům.

Děkujeme! S přáním mnoha bezpečných kilometrů do práce na kole, tým Do práce na kole.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2018/04/praha-5-darek-pro-ucastniky-do-prace-na-kole/