«

»

Print this Příspěvek

ReKorunovace je průšvih

V sobotu se po půlroční rekonstrukci opět otevřela Korunovační ulice. Místo městotvorných úprav je výsledkem 2x více asfaltu a hlavně nebezpečné podmínky pro chůzi a další bezmotorový provoz.

“Svět už nevypadá jako v Praze, tak vypadal v polovině 90. let,” prohlásil světoznámý dánský architekt a urbanista Jan Gehl při své nedávné návštěvě Prahy. Bohužel ani čerstvá rekonstrukce Korunovační nenásleduje současné urbanistické trendy, ale technokratický přístup Technické správy komunikací1, jež všechna možná zlepšení jednoduše zařízla. Změny k lepšímu nepodpořila ani Praha 6 a náměstek pro dopravu Petr Dolínek. Na Korunovační se tak neobjeví bezpečné přechody, které požadovala Praha 7, ani nedojde na přeměnu poloviny ulice Pod Kaštany na promenádu od Hradčanské k Místodržitelskému letohrádku.

the-local-urbanist

Navíc se dle Dolínka nebude rušit ani nešťastný signalizovaný přechod u tramvajové zastávky Svatovítská na Vítězném náměstí, který tu měl být dočasně – jen po dobu rekonstrukce Korunovační. Najednou je ale prý rekonstrukce pouze jedním z důvodů, proč se signalizace zřizovala.

Třešničkou na dortu je pak absence cyklopruhů v koridoru ulice i tam, kde byly v lánech ponechaného asfaltu vyšrafovány stíny s bumlíky proti pojíždění. TSK tak jednala v naprostém rozporu s lednovým usnesením Rady 55/2016.

Sliby, že Blanka svede dopravu do podzemí se tak ani zdaleka nenaplňují. Naopak, i když město stále tvrdí opak, dopravní zatížení na povrchu díky Blance stále stoupá (proč? Tomuto jevu se říká dopravní indukce2) a jejímu dopravnímu apetitu se ještě umetá cestička ze všech stran.

Město i touto rekonstrukcí promarnilo další příležitost ke zlepšení kvality veřejného prostranství a životního prostření v Praze – Korunovační po své rekonstrukci jen potvrzuje svou dosavadní funkci dopravního bypassu. Celé nákladné akce je škoda, protože buď se bude Korunovační za několik let nehospodárně předělávat, nebo se na ni prostě dalších 30 let nesáhne.

Co konkrétně je na nové podobě Korunovační špatně:

   • Přecházení ulice přes dva souběžně jedoucí proudy aut u ulice Jana Zajíce nesplňuje povinnou normu pro dopravní stavby. Místo úzkého betonového bloku tu měl zde být plnohodnotný  ostrůvek pro chodce.
   • Mimo normu je i nebezpečné přecházení Korunovační u ulice Nad Královskou oborou, kde musíte překonat dva souběžné pruhy. Přechod je blízko horizontu a řidiči a chodci se navzájem vidí až na poslední chvíli.
   • Přestavěná křižovatka s Wolkerovou má své původní nevyhovující parametry – chybí tu ostrůvek pro chodce, šířka jízdních pruhů neodpovídá normě (vozovka měla být zúžena a rozšířeny chodníky). Pokud tu zrovna nestojí kolona, auta tu jezdí z kopce rozhodně víc než padesátkou.
   • Křižovatka Pod Kaštany x Pelléova je řešena také nebezpečně. Máte tu přecházet přes 2+2 pruhy v táhlém oblouku, kde auta opět často až příliš šlapou na plyn. I toto rizikové místo se mělo v koordinaci s úpravami Pod Kaštany zlepšit.
   • Ulice Pod Kaštany fakticky kapacitně funguje jako dvoupruhová, čtyřpruhové úseky jsou reliktem, který ulice nepotřebuje.

 

megaphone-155780_640Co můžete udělat?

Napište MČ Prahy 6, Prahy 7 a Petru Dolínkovi, že chcete zrušit nesmyslný signalizovaný přechod u zastávky Svatovítská.

 

Vysvětlivky:

1) TSK je příspěvková organizace města zajišťující rozvoj, výstavbu, správu, údržbu a opravy pozemních komunikací a některého dalšího městského majetku na území Prahy (www.tsk-praha.cz).

2) Dopravní indukce je dopravní jev, kdy nabídka nové dopravní kapacity spojení (například zprovoznění nové dálnice, tunelu, mostu atd.) vyvolá nárůst poptávky po ní. Provoz, který se na nové komunikaci objeví, je nejen doprava přesměrovaná, která na tuto novou trasu přechází z jiné trasy, jiného druhu dopravy nebo jiné denní doby, ale také doprava indukovaná (vyvolaná), která se dříve neuskutečňovala vůbec a byla vyvolána vylepšenými podmínkami pro tento druh dopravy. Jinými slovy: čím více/ větších cest pro auta ve městě, tím více aut v městě.

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2016/12/rekorunovace-je-prusvih/