«

»

Print this Příspěvek

Připomínkujeme návrh zadání Metropolitního územního plánu

V rámci neformální odborné platformy neziskových organizací a občanů se zájmem o městský rozvoj a urbanismus – Pražského urbanistického kroužku (PUK) jsme se v uplynulých týdnech zapojili do kolektivního připomínkování aktuálně zveřejněného návrhu zadání Metropolitního územního plánu. Společný výstup řady občanských sdružení a odborníků na územní plánování, který najdete na webu PUKu jsme následně poskytli městským částem, které se aktuálně mohou k návrhu zadání vyjadřovat. Připomínky dostali i tvůrci aktuálního návrhu zadání, náměstek primátora pro územní rozvoj Tomáš Hudeček a členové Metropolitní ozvučné desky, poradního orgánu Rady HMP, kde se potkávají i odborníci na městský rozvoj.

Auto*Mat nyní zpracovává detailněji připomínky k dopravní části návrhu zadání.

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2013/03/pripominkujeme-navrh-zadani-metropolitniho-uzemniho-planu/