«

»

Print this Příspěvek

Spolupráce s FTK UP v Olomouci

Tyto webové stránky slouží jako součást e-learningové podpory předmětů (Rekreologie II, Předpis pohybové aktivity, Teorie rekreace v přírodě). Smyslem stránek není jen pasivní příjem informací, ale zároveň aktivní zapojení zejména studentů, ale i široké odborné veřejnosti.

Studenti budou aktivně aktualizovat obsah a to formou zveřejňování svých seminárních prací a projektů pod odbornou garancí doc. PaedDr. Tomáše Dohnala, CSc. Následně bude probíhat odborné připomínkování a diskuze nad daným tématem.

Be Sociable, Share!

    Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/05/spoluprace-s-ftk-up-v-olomouci/