«

»

Print this Příspěvek

Oficiální náhrada za užití jízdního kola jako dopravního prostředku na pracovní cesty

Pro ČR může být inspirativní zajímavý námět z Rakouska, kde je stanovena oficiální náhrada za užití jízdního kola jako dopravního prostředku na pracovní cesty ve výši 0,38 Euro/kilometr. Působí to docela zajímavě - jednak se tím psychologicky posiluje role jízdního kola coby dopravního prostředku (tj. nejen dětské hračky či sportovního nářadí) a jednak to může uživatele i fakticky motivovat k užití kola na služební cestu (a zvýšení poptávky po cyklistické dopravě je tím, o co v dopravní politice usilujeme). Více informací lze najít v bulletinu www.klimaaktiv.at

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/03/oficialni-nahrada-za-uziti-jizdniho-kola-jako-dopravniho-prostredku-na-pracovni-cesty/