Zámek Karviná – Fryštát a karvinské lázně Darkov

 

Zámek Karviná – Fryštát

Město Fryštát, jež je dnes jednou z částí Karviné, bylo založeno koncem 13. století těšínskými knížaty. O dřevěném hradu je ve Fryštátě poprvé zmínka roku 1450. V roce 1511 byl však zničen požárem a spolu s ním i část města. V té době vládnoucí kníže Kazimír (1471-1523) nechal objekt znovu vyzdvihnout, tentokrát ale jako raně renesanční zámek. Roku 1572 ho koupili Cikánové ze Sloupska, kteří v této době sídlili na sousedním zámku Ráj, a fryštátský zámek se stal sídlem jejich vrchnostenských úředníků. Po roce 1572 se majitelé zámku střídali, neexistuje však o tom podrobný záznam, až roku 1792 koupil Fryštát i Ráj hrabě Jan Larisch – Mönnich. Rod Larisch – Mönnichů měl významné postavení u císařského dvora a byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou „Sissi“. Roku 1781 fryštátský zámek poškodil požár, po kterém následovaly stavební úpravy, díky nimž však budova ztratila raně renesanční charakter. Larisch – Mönnichové vlastnili zámek ve Fryštátě až do konce druhé světové války, dnes je majetkem města Karviné a slouží jako prostory muzea a úřadů. Od roku 1997 je po rozsáhlé rekonstrukci znovu přístupný i veřejnosti.

Podoba úplně prvního hradu není známa, nynější zámek je na jižní straně náměstí trojkřídlá budova o půdorysu písmene U, boční křídla jsou o něco kratší. Druhé, tzv.slepé patro zámku, vděčí za svůj vznik snížení budovy po požáru z r. 1781. Erb Larisch – Mönnichů , který se nachází nad vstupním portálem do hlavního křídla, zde byl umístěn r. 1800 po dokončení přestaveb. Okna mají rámování, fasáda je jednoduchá, s pilastry a římsami. Zámek je propojen se sousedícím kostelem krytou chodbou. Na jih od zámku je v anglickém stylu nádherný park zřízen taktéž oním rodem Larischů. V interiéru hlavní budovy je vchod s vestibulem, z něhož vedou po obou stranách chodby, ze kterých se vchází do jednotlivých sálů.

Zámek je situován na opraveném, malebném, historickém náměstí města Karviné a je hojně navštěvován. Dnes se zde již také pořádají svatby a různé jiné slavnostní životní příležitosti, součástí parku je dětský koutek v indiánském stylu a areálem lodiček, který je nově po rekonstrukci a také zámecká jízdárna.

Je to jedno z nejkrásnějších míst Karviné, určitě ho mohu jen doporučit všem návštěvníkům, kteří se rozhodnou  trávit příjemné chvíle na severu Moravy ve městě Karviná.

 Lázně Darkov

Darkovské lázně vynikají v léčbě neurologických indikací a léčbě pohybového ústrojí a řadí se mezi nejlepší v České republice.Jejich věhlas je však nejen u nás, ale i v zahraničí, a velkou část klientely tvoří pacienti z Ruska a arabských zemí.

Jsou tvořeny dvěma léčebnými zařízeními, a to léčebnou Darkov v Karviné – Darkově a Rehabilitačním sanatoriem v Karviné – Hranicích. V obou zařízeních je vysoká úroveň léčby, založená na mimořádném bohatství jodobromové vody s vysokým obsahem jódu.

Vznik lázní Darkov se pojí k r. 1867, tehdy byla zahájena první lázeňská sezóna. Samotnému vzniku předcházelo vědecké zkoumání přírodního léčivého zdroje, jodobromové vody solanky, kterou již dříve znali místní jako léčivou studánku a používali ji v přírodním léčitelství.

Později bylo zjištěno, že má mořský původ z třetihor, a od té doby se věhlas lázní rychle šířil. V letech 1895 – 1902 byla budována další ubytovací zařízení, jelikož stávající kapacita nestačila a byl také založen lázeňský park. V dobách obou světových válek sloužily prostory vojenskému lazaretu, jinak vždy svému účelu. Jejich majitelem, rovněž jako fryštátského zámku, byl hrabě Larisch – Mönnich, a to až do r. 1945, pak se staly majetkem státu.

Solanka se nachází v uhelné pánvi, proto musely lázně čelit důlním vlivům a v určitou dobu dokonce hrozil jejich zánik. Proto bylo přistoupeno ke stavbě nových objektů na druhém konci města, které byly postupně propojeny pod názvem Rehabilitační sanatorium.  Obě části, jak Darkov, tak Hranice, spadaly pod jeden celek státního podniku, po roce 1989 byly zmodernizovány a zrekonstruovány, a v současnosti odpovídají požadavkům nejmodernějšího standardu. Některé z budov byly označeny jako kulturní památka. Od 1.9.2003 se staly akciovou společností , která nemalými investicemi usiluje o jejich další modernizaci a zatraktivnění.

Nejvyšší metou lázní je pomoc pacientům úplně nebo alespoň částečně minimalizovat trvalé následky úrazů pohybového a nervového ústrojí díky balneorehabilitační péči s využitím jodobromového zdroje. Vizí je stát se špičkovým centrem v rehabilitační péči ve střední a východní Evropě.

  

Autor: Lenka Vičíková

Zdroje: 

www.castles.cz/zamek-karvina-frystat

www.darkov.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/02/zamek-karvina-%e2%80%93-frystat-a-karvinske-lazne-darkov/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.