Nová metodika: Koncepce liniových koridorů a vytváření propojené sítě míst v urbanizovaných aglomeracích a ve volné krajině

V roce 2010 byla dokončena analýza neprovozovaných železnic a jejich potenciálu pro vybudování cyklostezek a současně i analýza liniových koridorů vedených podél vodních toků a obnovy polních a lesních cest. Na základě těchto analýz byla zpracována metodika s názvem {{FUNCT:file("cykloinfrastruktura-metodiky-clanky-liniove-koridory-metodika-koncepce-liniovych-koridoru-a-vytvareni-propojene-site-mist-v-urbanizovanych-aglomeracich-a-ve-volne-krajine", "Koncepce liniových koridorů a vytváření propojené sítě míst v urbanizovaných aglomeracích a ve volné krajině")}}, kterou tímto předkládáme. 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/02/nova-metodika-koncepce-liniovych-koridoru-a-vytvareni-propojene-site-mist-v-urbanizovanych-aglomeracich-a-ve-volne-krajine/