Metodika – Doprovodná cyklistická infrastruktura

Pro podporu využívání jízdního kola jako rovnocenného dopravního prostředku je zásadní budování vhodné infrastruktury pro cyklisty. Ze zkušenosti víme, že nová cyklostezka je nejlepším marketingovým nástrojem pro rozvoj cyklistiky. Zdaleka však nejde jen o stezky. Pokud má cyklista používat kolo ke každodenním cestám do zaměstnání, do školy či za nákupy, potřebuje mít možnost snadného a bezpečného parkování jak doma, tak v cíli své cesty. Cyklistickou dopravu je třeba chápat jako řetěz tvořený články ZDROJ – CESTA – CÍL. Tento řetěz je silný tak, jak silný je jeho nejslabší článek. Poskytování dostatečných parkovacích možností pro cyklisty je tedy zkvalitňováním tohoto řetězce.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/02/metodika-doprovodna-cyklisticka-infrastruktura/