Čeští podnikatelé z Usteckého kraje na Labské stezce hledali inspiraci v Sasku

Jak efektivně podnikat v atraktivním turistickém koridoru se přesvědčila dvacítka českých podnikatelů na německé části Labské stezky. V rámci českoněmeckého projektu Labská stezka bez hranic, podpořeného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, pro ně Nadace Partnerství prostřednictvím dceřinné společnosti Partnerství, o.p.s. uspořádala seminář spojený s exkurzí do sousedního Saského Švýcarska. Více informací o Labské stezce. Tisková zpráva: {{FUNCT:file("novinky-cesti-podnikatele-z-usteckeho-kraje-na-labske-stezce-hledali-inspiraci-v-sasku", "Čeští podnikatelé z Usteckého kraje na Labské stezce hledali inspiraci v Sasku")}}

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/02/cesti-podnikatele-z-usteckeho-kraje-na-labske-stezce-hledali-inspiraci-v-sasku/