Aktuality v plánovaných změnách značení pro cyklisty v ČR

Na pracovním jednání dne 10.2.2011 v úvodu pražského veletrhu Holiday World v Praze seznámil Jaroslav Martinek zástupce regionů s plánem změn cyklistického značení. Změny se budou týkat zejména páteřních dálkových tras vč. českých úseků tras EuroVelo a jejich cílem je respektovat budované dálkové cyklostezky zejména v údolích řek. Nová čísla budou lépe vystihovat význam tras – síť národních a nadregionálních cyklotras bude totiž užívat jen jedno a dvojciferná čísla. Buď dojde k přeznačení celé trasy (např. Labská stezka bude mít číslo 2 po celé délce trasy a nebo Moravská stezka bude mít zase číslo 4). Změny v číslování mohou ale nastat také jen v některých úsecích, přeložením do vhodnějších koridorů. Změny by měly proběhnout v horizontu 2-3 let tak, aby je kraje mohly zahrnout do svých rozpočtů a vydavatelé map do svých materiálů. {{FUNCT:file("cykloturistika-dalkove-trasy-koordinace-site-dalkovych-cyklotras-cr-zapis-10-2-2011", "Návrh připravovaných změn")}} najdete v prezentaci, další jednání proběhne na národní cyklokonferenci ve Velkých Karlovicích 2. června 2011.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/02/aktuality-v-planovanych-zmenach-znaceni-pro-cyklisty-v-cr/