Tovačov – město pod Spanilou věží

Tovačov – je v povědomí lidí zapsán každoročním předvánočním výlovem Hradeckého rybníka. Proto bych Vás chtěla v tomto předvánočním čase seznámit blíže s tímto zajímavým a nevšedním městem.

Něco málo z historie 

První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1203. Na náměstí, založeném v roce 1475, které patří k nejstarším v českých zemích, stojí radnice, která spolu s kašnou z roku 1694 a sochou sv. Václava z roku 1872 patří k nejcennějším historickým památkám tohoto města. V těsné blízkosti náměstí leží krásný renesanční zámek, který vznikl přestavbou z původního gotického hradu, jež byl založen ve druhé polovině 11. století. Dominantou města je zámeckou věž, která je vidět už z velké dálky při příjezdu do města, díky své výšce 96m.

Město Tovačov leží v Olomouckém kraji asi 20km jižně od Olomouce v oblasti úrodné Hané.  Celková rozloha města je 2278 ha. Počet obyvatel je cca 2577. Okolo něj protéká řeka Bečva a Morava, které se v těsné blízkosti města slévají v jednu a dále pokračují jako řeka Morava.

Zájmové spolky města         

Přesto, že se nejedná o velké město, nabízí svým obyvatelům mnoho možností, jak trávit volný čas. Působí zde různé zájmové spolky a obecně prospěšné společnosti (o.p.s.), a tak si může každý najít takovou aktivitu, která ho osloví. Jedním z nich je Okrašlovací spolek tovačovský o.p.s., který se zabývá pořádáním zábavných, kulturních a společenských akcí ve městě a v jeho nejbližším okolí.

Dále zde působí společnost Tovačovský zámek o.p.s., která se stará o rozšiřování a údržbu sbírek na zámku. Pro zvýšení atraktivity zámeckého areálu pořádá například noční prohlídky zámku a po celý rok organizuje v zámeckých zahradách zábavné akce pro děti i dospělé.

Dalším zájmovou organizací, která dělá čest a dobré jméno města v okolí, je Hanácký soubor Hatě Tovačov. Tento soubor navazuje na bohaté tradice folklóru na Hané. Tanečníci jsou ve věku 12-18 let. Současně zde vznikl i dětský soubor Hanáček pro děti předškolní a děti, které navštěvují základní školu.

Další zájmové organizace, kde mohou trávit svůj volný čas i dospělí je Klub dráhového golfu Tovačov, který má sice jen 12 aktivních členů, ale přesto se již může chlubit velkými úspěchy. V roce 2000 dosáhla Šárka Šíblová 2. místa na Mistrovství Evropy juniorů v kategorii juniorky.

Dále je zde široká nabídka aktivit organizovaná pod záštitou TJ Sokol Tovačov, který nabízí oddíly: běžecký, cyklistika, jachting, kopaná, lukostřelba, stolní tenis.

Na své si přijdou i milovníci rybolovu, kteří se mohou organizovat v Českomoravském kaprářském spolku.

Mezi aktivní subjekty, které připravují akce pro volný čas patří i Domov pro seniory p.o.. Zde jsou kromě ubytování, stravy a kompletní péče o seniory nabízeny fyzioterapeutické služby a zdravotní zabezpečení. Zaměstnanci domova také pořádají velké množství aktivit a zábavných posezení pro seniory.

V tomto aktivním městě se nestarají o kvalitní trávení volného času spoluobčanů jen zájmové kroužky, ale i podnikatelé. Je zde cestovní agentura CA Blaho. Pan Blaho se současně stará o blaho obyvatel Tovačova a okolí. Jeho cestovní agentura nabízí každoročně zajímavé zájezdy. V nabídce má i pobyty u moře, ale převážně se zaměřuje na aktivní dovolenou jako je turistika, lezení po skalách a lyžování. V nabídce nechybí ani jednodenní zájezdy do lázní nebo na divadelní představení apod.

Všechny tyto výše jmenované spolky se starají o kvalitní využívání volného času občany města Tovačova. V roce 2010 se v Tovačově uskutečnilo více než 52 kulturních akcí a 34 sportovních akcí nebo utkání. Z tohoto počtu lze usuzovat, že spolky a zájmové organizace, které v tomto městě působí, jsou opravdu aktivní a neustále vymýšlejí aktivity pro své spoluobčany. Jedná se jak o akce zaměřené pro děti, tak i pro dospělé.

Kdo by se raději vydal sám nebo s přáteli na výlet, může využít cyklostezek do okolí Bečvy nebo se projet po krásné hanácké krajině mezi rybníky.

Vnímání pojmu „volný čas“ může být různé.

V antické filozofii se setkáváme s problémem volného času u Platona, v jehož zákonech se objevuje vztah práce a volného času, tedy jakási antinomie činnosti a užitku, nástroje a cíle. Zde se již objevilo oddělení sféry volného času, zahálky, od sféry práce, výroby. Tento přístup v mnohém přetrvává dodnes v podobě pojetí práce versus  nepráce. (Hodaň, Čihovský 2009, 50)

Aristotelovo pojetí volného času zůstává v mnohém blízké dnešnímu člověku. Staří Řekové považovali volný čas za míru lidského štěstí. Aristoteles volný čas chápe jako čas na rozumování, čtení veršů, setkávání s přáteli, poslouchání hudby. (Hodaň, Čihovský 2009, 51)

V době renesance se začala oslavovat práce. Myslitelé varovali před zahálkou a leností.

Marx „volný čas“ chápe jako stálou součást rozvoje člověka zaměřenou na jeho vzdělávání. Je to pro něj sféra lidské svobody, svobodného rozhodování a svobodné činnosti. Práci charakterizuje jako říši nutnosti, volný čas jako říši svobody. (Hodaň, Čihovský 2009, 53)

Ani v dnešní době nelze jednoznačně definovat, co je to volný čas. Podle dostupné literatury se názory odborníků liší. Zjednodušeně by se tedy dalo říct, že jde o čas, kdy nemáme žádnou práci a můžeme ho strávit, podle svých představ. Někdo aktivně – sportem, jiný pasivně – četbou knihy, atd.

Závěrem bych Vás chtěla pozvat na předvánoční akce, které pořádá město Tovačov:

 Datum  Čas  Kulturní akce  Místo konání
 2. 12.  16.00 hod. Adventní koncert ZUŠ Tovačov ZUŠ Tovačov,koncertní sál ZUŠ
 3. 12.  17.00 hod. Vánoční koledování – Collegium VocaleVystoupení pěveckého souboru v Anníně Tovačov – AnnínNa ostrůvku
5. 12.  16.00 hod. MikulášováníMO ČSSD Tovačov náměstí Tovačov
8. 12. 15.00 hod. Vánoční posezení se senioryMěsto Tovačov hasičská zbrojnice
 10. 12.  16.30 hod. Vánoce s Muzičkou a Hanáčkem ZUŠ Tovačov MŠ Tovačov
10.12.11.12. 8 – 17 hod.8 – 14 hod. Prodejní a prezentační výstava prací žáků SŠ řezbářské Tovačov  SŠ řezbářská, Tovačov
 11.-12.12.  10 – 17 hod. Vánoce na zámku – Vůně koření  Tovačovský zámek o.p.s., Město Tovačov   zámek Tovačov
16. 12. 16.00 hod. Vánoční koncert ZUŠ Tovačov ZUŠ Tovačov,koncertní sál 
 19. 12.  16.00 hod. Komorní orchestr Přerov Koncert  kostel sv. Václava
 21. 12.  17.30 hod. Koncert Moravské VeselkyMěsto Tovačov  kostel sv. Václava
 22. 12.  16.00 hod. Zpívání u stromečkuZŠ a MŠ Tovačov , Město Tovačov  náměstí Tovačov
 24. 12.  13.30 hod. Zpíváme koledy Město Tovačov  nádvoří zámku Tovačov
26.12. 14.–16. hod. Vánoční výst. na zámku – Vůně koření  Tovačovský zámek o.p.s., Město Tovačov   zámek Tovačov
26.12. 20.00 hod. Castle party – Štěpánská diskotékaSKST o.s.  sportovní hala Tovačov
 31. 12.  23.00 hod. Vítáme Nový rokMěsto Tovačov  náměstí Tovačov
 
 Datum  Čas  Sportovní akce  Místo konání
 30. 12.  8.00 hod. Turnaj mužů v sálové kopanéTJ Sokol Tovačov sportovní halaTovačov

 

 Bohoslužby ve farním kostele sv. Václava v Tovačově
24. 12.25. 12. 22.00 hod.08.30 hod. Půlnoční mše svatá                     Slavnost Narození Páně kostel sv. Václavakostel sv. Václava

 

Autor: Lucie Špatenková

Zdroje:

Hodaň, B. & Dohnal, T. (2009). Rekreologie přepracovaná. Olomouc: Hanex

http://www.tovacov.cz/

http://www.cablaho.cz/

http://obce.sweb.cz/

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/12/tovacov-%e2%80%93-mesto-pod-spanilou-vezi/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.