Víme jak získat finance z fondů EU

V  květnu roku 2007 byla ukončena seminářem v Přílepích metodická a konzultační činnost v rámci projektů cílové skupiny veřejné správy za účelem využití prostředků ze strukturálních fondů EU v období 2007 – 2013. V rámci tohoto projektu Zlínského kraje se zástupci obce zúčastnili celkem devíti seminářů řešících tuto problematiku. Cílem těchto pracovních setkání bylo odborné školení a metodické vedení při zpracování investičních projektů a projektových žádostí obcí Zlínského kraje ucházejících se o financování ze zmíněných fondů. Tyto semináře pořádala Regionální rozvojová agentura Východní Moravy a konaly se postupně v obcích zúčastněných zástupců.

     Naše obec v rámci této akce zpracovávala modelový projekt “ Středisko rekreace a volno časových aktivit Přílepy“, který řeší výstavbu sportovně společenského areálu a adaptaci zámeckých budov za tímto účelem. V případě souhlasu zastupitelstva, všech povolení, zpracování projektové dokumentace a doplnění všech neznámých bude žádost dopracována o konkrétní údaje a bude tak připravena po vyhlášení výzvy k podání. Ať již tato žádost bude nebo nebude přijata, je to jeden z kroků na jedné z možných  cest, které zastupitelstvo činí ve věci smysluplného využití přílepského zámku. Získané znalosti je možné taktéž využít i pro případné jiné projekty ucházející se o podporu z EU.

Fotbalové hřiště v Přílepích – první krok na dlouhé cestě

     Fotbalové hřiště v Přílepích záležitost, o které se diskutuje již několik generací. V minulých letech, kdy v Přílepích aktivně fungoval fotbalový oddíl při TJ Sokol, byl využívány k tréninkům či kopání jen tak, plácky v místě dnešní přehrady nebo současného sportovního areálu ZŠ. Oba tyto plácky se tehdejší představitelé TJ Sokol snažili různě upravit či usilovali o vybudování nového hřiště. Vždy však narazili na nezájem holešovských úředníků, jelikož obec byla tehdy místní částí Holešova a fotbalové hřiště v Přílepích nebylo prioritou. Největším problémem byly nejen finanční náklady, ale také vhodný pozemek v kopcovitém katastru Přílep. S pozdějším rozpadem TJ Sokol Přílepy uhaslo na několik let i úsilí o vlastní fotbalové hřiště.

     V roce 2006 se zastupitelstvo začalo problémem hřiště znovu intenzivně zabývat a hledat vhodnou a dostupnou lokalitu. Pro mnohé návštěvníky obce a nové obyvatele zůstává až s podivem, že v rychle se rozrůstajících Přílepích s počtem 870 obyvatel (třetí největší obec v mikroregionu Holešovsko) schází odpovídající sportoviště.

     Začátkem roku byla vytipována vhodná lokalita v Podšpitálí a byla zahájena opakovaná a nelehká jednání s vlastníky příslušných pozemků. Díky vstřícnosti majitelů pozemků se nakonec podařilo dohodnout jednotnou cenu 50,-/m³. V měsíci srpnu byla všechna jednání dotažena do zdárného konce a obec Přílepy tak získala po mnohaletém úsilí potřebný pozemek o rozloze téměř 3 ha, který je dostačující nejen pro stavbu fotbalového hřiště, ale také pro multifunkční sportoviště se zázemím.

     Získání dotace pro naši obec se zdařilo a nyní probíhají přípravné práce (inženýrské sítě) na výstavbu tohoto pěkného sportovního areálu, na který se všichni obyvatelé obce těší, neboť všechny sportovní a kulturní akce se konají v parku Přílepského zámku nebo po okolních ulicích obce.

     Sportovní a kulturní akce obce Přílepy:

–          závody SDH

–          Přílepské békal – folk a country festival

–          Běh návsó – nahoru a dolů

–          Neckyáda

–          Střelecké závody

–          Vodění mědvěda

–          Dětský den – hurá na prázdniny

–          Pálení čarodejnic

–          Myslivecký ples

–          recesistický 1. máj

–          Mikulášská besídka

–          volejbalový, tenisový, nohejbalový turnaj 

Fotogalerie s akcí pořádaných obcí a dobrovolných sdružení v obci

Autor: Daniel Přívara – MVČ 

Zdroje:

www.prilepy.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/11/vime-jak-ziskat-finance-z-fondu-eu/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.