Návštěva Moravského kartografického centra

Venku za oknem je zataženo, prší a fouká severní vítr. Každý kdo má děti řeší jeden z problémů, jak a čím je zaujmout, jen aby neseděly u televize, a nebo nehrály ty nesmyslné hry na počítačích. Chtěla bych Vám doporučit, kam s dětmi a jak se dá příjemně trávit volný čas  a věřte, bude to stát za to.

 Dle Bartoše (2004) volnočasové aktivity mají celou řadu kvalit, které jsou důležité
pro každého člověka. Patří k nim individualizace osobnosti, získávání specifických dovedností, sebevzdělání, humanizace a duchovní růst každého z nás. V podstatě se dá říci,
že v tomto prostoru, který nazýváme volný čas, se vytvářejí velmi důležité kvality osobnosti
.

 Moravské kartografické centrum se nachází městě Velké Opatovice, v části zámecké budovy, obklopeno nádherným, rozsáhlým parkem se staletými stromy.

 Expozice je zaměřena na historický vývoj zobrazení zemského povrchu na mapách, kartografického zpracování map na území České republiky a především na Moravě
a ve Slezsku.

 Ústředním exponátem centra je plastická mapa historických zemí Moravy a Slezska, která zaujímá cca 100 m2 plochy expozice. Dalšími exponáty kartografického centra jsou faximile rukopisných topografických map, dále rukopisné lesnické, důlní, rybniční a další tematické historické mapy včetně map panství a velkostatků.

 V ochozech prvního patra expozice si mohou návštěvníci prohlédnout geodetické
a kartografické přístroje a pomůcky pro výrobu map. V expozici jsou dále vystaveny faximile kartografických unikátních děl z archivních fondů zemských a oblastních archívů České republiky. Celá expozice je doplněna unikátními přístroji pro kartografické
a fotogrammetrické zpracování map ze sbírek Národního technického muzea.

 Součástí expozice je doprovodný vzdělávací program pro děti na téma výroba map
a moderní metody kartografie.

Něco málo s historie :

Velké Opatovice jsou malé město s asi 4200 obyvateli ležící na pomezí Malé Hané v severní části Boskovické brázdy. První písemná zmínka o Opatovicích je z roku 1308. Původně zde byla vybudována tvrz, která později byla přestavěna v  nevelký zámeček a dnes zde stojí rozsáhlá pozdně barokní stavba. V letech 1797 až 1924 zámek patřil hrabatům z Herbersteinů, kteří jej upravili empírově a později novobarokně. V roce 1935 byl zámek prodán obci, která zde zřídila kanceláře a školu.V části zámecké budovy využívané školou vypukl v lednu 1973 požár, při kterém bylo zcela zničené jižní křídlo zámku. A právě na tomto místě vyhořelého křídla byla v roce 1990 zahájena výstavba víceúčelového kulturního zařízení. Stavba byla započata podle projektu brněnského architekta Zdeňka Fránka.
Pro nedostatek finančních prostředků byla však přerušena. Dlouho se přemýšlelo, co s rozestavěnou stavbou a jak jí využít pro občany města.

V depozitáři Moravského zemského archivu v Kunštátě byla v létě roku 2000 „znovuobjevena“ skupinkou nadšenců z Boskovic unikátní reliéfní mapa Moravy, pravděpodobně z přelomu 19. a 20. století. Pro její zhotovení byly použity mapy v měřítku 1 : 25000 vzniklé při tzv. třetím rakouském vojenském mapování probíhající v daném území
v letech 1876 až 1878. Jednotlivé mapové plochy ohraničené vrstevnicemi byly vystřihnuty a nalepeny na jeden milimetr tlustou překližku.Ty pak byly skládány na základové desky, kterých je více než 70 kusů a byly následně spojovány v jeden celek pomocí jednoduchých čepů. Mapa je dobře zachovalá, její rozměry jsou 18 x 12 m a plocha cca 150 m2.

Toto unikátní dílo bylo v září 2001 krátkodobě vystaveno ve velmi improvizovaných podmínkách boskovické sokolovny a protože mapa převozem, montáží a následnou demontáží nesmírně trpěla, přemýšlelo se, co dál. To už se ale rodil ideový záměr, aby  unikátní dílo bylo přístupné široké veřejnosti a mělo  stálé a důstojné umístění. A tak město Velké Opatovice v roce 2005 zahájilo přípravu dostavby započatého díla z roku 1990, tentokrát již s přesným cílem – vznikne zde Moravské kartografické centrum, jediné kartografické muzeum u nás a ojedinělý projekt i v celosvětovém měřítku.

Dostavba křídla zámku podle projektu architekta Fránka je atypická, monumentální a charismatická jak venkovním vzezřením, tak vnitřní dispozicí. Nad užaslým návštěvníkem se klenou do výšky chrámové lodi nosníky ze surového betonu, zakončené stropem s dřevěným obložením. Hlavní ústřední prostor obepínají dvě galerie jako dva elipsovité prstence. A právě tomuto ústřednímu prostoru vévodí již dříve zmíněná plastická mapa Moravy. Není však pochopitelně jediným exponátem.

 Druhým nepřehlédnutelným unikátem je největší dochovaná kartografická kamera Olymplux z roku 1953, vážící kolem pěti tun, zavěšená nad hlavami návštěvníků. Celá expozice vznikala pod taktovkou pana Petra Fencla a včetně ochozů a galerií čítá přes tři sta předmětů a geografických, geodetických a kartografických přístrojů z oblasti mapování, zeměměřictví nebo leteckého snímkování a samozřejmě nepřeberné množství kopií historických, topografických či lesnických map. A protože mapa je věc, kterou občas používá každý z nás, není toto nově vzniklé muzeum určeno jen pro odborníky, ale zaujme opravdu všechny bez rozdílu věku vzdělání.

Moravské kartografické centrum má zásadní význam pro město Velké Opatovice, ale i pro celý region. V centru není jen stálá expozice, ale je to místo, kde se setkávají odborníci na krátkodobých výstavách a seminářích, je to cíl nejedné školní výpravy a v neposlední řadě příjemné prostředí pro všechny, bez rozdílu věku, k trávení volného času.

Autor: Magda Bubeníková

MVČ  –  FTK UP Olomouc

 Použité zdroje:

 Bartoš, V., (2004). Kapitoly z výchovy mimo vyučování a pedagogiky volného  času. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta

Kronika města Velké Opatovice

http://www.sluzby-velkeopatovice.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/11/navsteva-moravskeho-kartografickeho-centra/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.