První komentovaná procházka Praguewatch.cz: Poznejte Jižní Město

  

Místo a čas: neděle 3. října v 15:00, sraz nahoře ve vestibulu stanice metra Roztyly

„Poznejte Jižní Město“ je komentovaná procházka o místní historii, architektuře, kultuře a developerské budoucnosti. Hlavní část se bude věnovat dvěma kontroverzním developerským projektům, o kterých se aktuálně diskutuje na Praze 11. Jedná se o rozvojové území Velké Roztyly a Litochlebské náměstí.

O praguewatch.cz

Praguewatch.cz je internetovým průvodcem po pražských kauzách, sporných případech městského plánování, ohrožených kulturních prostorech, parcích či třeba zahrádkářských koloniích. Web byl spuštěn 16. září 2010. Kromě této mapy se připravují prohlídky jednotlivých kauz, které by přenášely problematiku z virtuální mapy na úroveň osobní zkušenosti. Takové prohlídky poskytnou účastníkům a účastnicím nový pohled na místa, kolem kterých lidé každodenně chodí anebo jezdí, ale neuvažují o nich jako o místech, kde se činí určitá rozhodnutí, která mají dlouhodobý vliv na ráz čtvrtí a míst v Praze. Za relativně krátký čas tak bude možné vysvětlit komplikované kauzy, konflikty a role jednotlivých aktérů. První procházkou je právě ta nedělní po Jižním Městě.

 

O průvodci

Sociální a historický antropolog Martin Veselý se v rámci svého doktorského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy věnuje problematice panelových sídlišť. Sídliště považuje za komplexní fenomén, na který je nutné nahlížet z rozmanitých perspektiv. Počínaje urbanistickým řešením silně ovlivněným ideály meziválečné architektonické avantgardy a konče vyvracením „mýtů“ líčících sídliště jako obrovské betonové noclehárny postrádající genia loci, v nichž žijí nešťastní lidé lhostejní vůči všemu a všem, co se odehrává za hranicí mikrosvěta ohraničeného obvodovými zdmi jejich bytu. Jako „modelový příklad“ velkého panelového sídliště slouží Martinovi Veselému pražské Jižní Město.

Kontakt:

Martin Veselý, 721 951 245

 Projekt občanského sdružení PragueWatch byl podpořen grantem nadace Open Society Fund a není spojen s žádnou politickou stranou.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/10/prvni-komentovana-prochazka-praguewatch-cz-poznejte-jizni-mesto/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.