Komparace možností volnočasových aktivit Olomouc a Florence (Jižní Karolína, USA)

V tomto článku se zabývám rozdílem mezi nabízenými sportovními možnosti ve dvou přibližně stejně velkých městech podle počtu obyvatel. Jedná se o statutární město Olomouc, kde žije přibližně 102 112 obyvatel a městem, které se nachází v Jižní Karolíně – Florence a zde žije cca 98 560 obyvatel. 

Zaměřila jsem se na porovnání možností sportovního vyžití v typicky americkém a českém prostředí. Měla jsem osobně možnost poznat život amerických obyvatel v jejich přirozeném prostředí, sledovat tak jejich životní styl a způsob a jak často se ve svém volném čase věnují jakékoli pohybové aktivitě. Rovněž jsem si také všímala dostupnosti a vybavenosti sportovních zařízení a zájmu populace o jednotlivé druhy pohybových aktivit.

Město Florence je známé svou širokou nabídkou golfových resortů (v samotném městě jsou k dispozici čtyři areály a v jeho blízkém okolí devět golfových hřišť). Dále se zde nachází devět osvětlených baseballových a softbalových areálů, tři multifunkční hřiště využívané převážně pro americký fotbal. Ve většině případů jsou tyto fotbalové hřiště spolu s atletickým oválem součástí každé základní, střední i vysoké školy. Je zde možnost zahrát si i hokej ve dvou krytých hokejových halách, které slouží také pro bruslařské kurzy, a v blízkosti města se nachází ovál pro rychlobruslení. Ve městě se také hraje liga sálové kopané, basketbalu, a tyto sporty je možné si zahrát v jakékoli tělocvičně při základní a střední škole. V okolí Florence se nachází také několik oválů pro závodní auta zvané Nascar. Pro tenisové nadšence je ve městě k dispozici několik tenisových dvorců (více než 35 – převážně betonové, ale také travnaté). Pro pobavení jsou zde dvě centra s bowlingovými dráhami. Dále jsou k dispozici pro místní obyvatele i z okolí jedenáct udržovaných parků, kde jsou dětské koutky, stezky na běhání, chůzi a cykloturistiku. Ve městě je také možné navštívit cca 12 fitness center, které jsou plně vybavena moderními stroji, a ve většině z nich se nachází wellness centrum. Tyto centra jsou dostupná pouze po zaplacení členského poplatku. Je důležité také zmínit, že téměř ke každému vzdělávacímu institutu náleží krytý bazén (25m na délku) a menší posilovna.

Co se týče města Olomouce zde můžeme najít několik fotbalových stadionů (cca 10) a několik dalších v blízkém okolí. Jediný zimní stadion je využíván jak k hokeji, tak výuce bruslení a krasobruslení. Nachází se zde také menší hokejová hala pro sledge hokej. Dále je zde k dispozici jeden plavecký stadion, který je zároveň aqua centrum. Ve městě je také možnost věnovat se sportovnímu potápění ve dvou krytých bazénech. Je zde možnost využít lanové centrum nebo se věnovat jakékoli pohybové aktivitě ve sportovní hale UP (fitness, lukostřelba, volejbal, florbal a celé řadě dalších sportů.) Rovněž pro pobavení je možné si zahrát bowling či kuželky. Ve městě je k dispozici sedm fitcenter, atletický stadion, a baseballový stadion, která jsou rovněž využívána ke svým účelům. Pro tenisové nadšence je ve městě k dispozici cca 20 kurtů. Je možné se zde i v blízkém okolí věnovat celé řadě dalších, menších sportů, které lze provozovat v tělocvičnách při základních a středních školách.

Úvodem se chci zmínit, že vzhledem ke geografické poloze Florence jsem z hodnoceni vynechala zimní sporty. Když však shrneme všechny ostatní skutečnosti a porovnáme obě města, tak dojdeme k závěru, že ve Florence se nachází několikanásobně více sportovišť, které mohou lidé využívat ke svým zájmům. Z vlastních zkušeností vím, že většina venkovních areálů (fotbalová, baseballová hřiště, tenisové kurty, atletický ovál) je pro obyvatele dostupná bez zaplacení jakéhokoli poplatku. Mohou je využívat po celý den, kdykoliv chtějí. Zde bych viděla zásadní rozdíl v jejich využívání. V Olomouci a nejen tam, ale i kdekoli po celé České republice je většina slušně vypadajících areálů zpoplatněna a lidé si mohou jít zahrát až po zaplacení poplatku. To je samozřejmě dáno mnoha důvody. Ano, i ve Florence najdeme kluby nebo centra, kde lze vstoupit jen jako člen, ale v těchto případech se jedná spíše o prestiž než o povinnost býti členem nějakého takového klubu.

Dále bych zde chtěla zmínit dostupnost a kvalitu fitcenter v Olomouci a Florence. Dostupnost obyvatelům je přibližně na stejné úrovni, ale jejich kvalita je velmi rozdílná. Ve Florence jsou všechny dostupná pouze po zaplacení členského poplatku a máte tedy kdykoli možnost využívat všech služeb centra, která jsou vybavena nejmodernějšími stroji. Vždy k němu ještě náleží menší nebo větší wellness centrum. To se samozřejmě odráží v počtu klientů, kteří si tyto služby mohou dovolit a využívat jich. Ale z zkušeností vím, že ceny nejsou tak přehnané, aby je američtí obyvatelé nemohli navštěvovat. Určitě je vhodné porovnat plavecké možnosti mezi těmito městy. V Olomouci je pouze hrstka krytých bazénů, ale naopak ve Florence náleží bazén ke každé základní, střední i vysoké škole. V případě studentů je možné je ve volných hodinách navštěvovat zcela zdarma, v případě rodinných příslušníků nebo cizích osob za malý poplatek.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že američtí obyvatelé mají až téměř dokonale vytvořené prostředí pro trávení jejich volného času a věnování se pohybové aktivitě. Je ale zarážející, že těchto možností nevyužívají a nepovažují za nutné věnovat se jim. Toto je samozřejmě dlouhodobý problém americké populace. Naopak mám pocit, že obyvatelé Olomouce by uvítali mít takovéto ideální podmínky pro jejich trávení volného času. To vše je ale dáno možnostmi a způsoby financování těchto sportovišť.

 Zdroje:

 http://katalog.olomouc.cz/Sport/Volejbal/ 

http://www.florenceweb.com/ServiceDirectory/Medical/RecreationalCenters.htm

Autor:  Kristýna Horáková

 

[xrr rating=4/5]

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/05/komparace-moznosti-volnocasovych-aktivit-olomouc-a-florence-jizni-karolina-usa/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.