«

»

Print this Příspěvek

Jak se jezdí do školy v Děčíně — výsledky průzkumu

V rámci vzdělávacího projektu Auto*Matu jsme provedli průzkum, jak se děti na ZŠ Vrchlického v Děčíně dopravují do školy — co je na tom těší, co jim vadí. Jako hlavní způsob cestování do školy označilo 51 % žáků jízdu veřejnou dopravou. Více jak třetina, 37 % žáků, dochází do školy pěšky. 12 % dětí vozí rodiče ráno převážně autem. Děti, které jezdí veřejnou dopravou nebo chodí pěšky, vysoce oceňují kontakty a povídání s vrstevníky. Kamarádů na cestě do školy si cení 24 žáků, což činí 30 % všech pasažérů veřejné dopravy. Ovšem stejný počet lidí si stěžuje na přeplněné autobusy či špatný vzduch uvnitř dopravních prostředků. Pohodlí při cestování veřejnou dopravou si chválí pouze 5 z dotázaných dětí, tj. něco málo přes šest procent.

Více než třetina dětí dochází každé ráno pouze pěšky. Také tito žáci mohou využívat cestu k povídání s kamarády a rozvíjení svých sociálních dovedností. Možnost být s ostatními dětmi si zvláště cení 15 % z nich. Pěší však nejvíce trpí nemocemi současného města: přesně čtvrtina žáků docházejících pěšky si stěžuje na nadměrný provoz, rušné a nepříjemné křižovatky a další hlučná nevábná místa, kterými jsou nuceni procházet.

Chůze je největší zážitek. Pěšky docházející děti, které nejsou vystaveny hluku, špatnému ovzduší a nadměrnému provozu, si pěší cesty zároveň nejvíce užívají. Mezi ostatními skupinami vedou ve spokojenosti s pobytem venku a aktivním pohybem – více než 50 % by nechtělo cestovat jinak a 22 % na cestě nevadí nic.

Žáci, které vozí do školy rodiče autem, mají nejmenší šanci bavit se s vrstevníky. Pouze rodiče, které vozí i děti sousedů, mohou nabídnout dětem společnost nad rámec své rodiny. Děti vožené auty nechtějí na svých cestách mnoho měnit: 47 % nehledá pro své každodenní cesty jinou alternativu. Zvyk jezdit autem vyvolaný u dětí zvyšuje pravděpodobnost, že z nich vyrostou každodenní motoristé.

Podrobná analýza dotazníků (.doc)


Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2010/05/jak-se-jezdi-do-skoly-v-decine-%e2%80%94-vysledky-pruzkumu/