»

Print this Příspěvek

Ústecký kraj a podpora cyklistických projektů

Ústecký kraj je jeden z mála krajů, který se přímo spolupodílí na realizaci páteřních tras v kraji. V roce 2009 byl schválen první projekt do ROP NUTS II Severozápad „Labská stezka č. 2 – I. etapa“. V roce 2010 pokračuje příprava II. a III. etapy s cílem dokončit Labskou stezku na území kraje do roku 2014. Podrobné informace.

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/1999/11/ustecky-kraj-a-podpora-cyklistickych-projektu/