»

Print this Příspěvek

Podpora Vlády ČR

Podpora cyklistické dopravy je součástí programového prohlášení Vlády ČR: „Vláda podpoří rozvoj cyklistické dopravy včetně legislativních opatření ve prospěch cyklistů.“ (VII. Podnikání a jeho podpora, rozvoj infrastruktury, subkapitolka Doprava).

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/1999/11/podpora-vlady-cr/