»

Print this Příspěvek

Informace z regionů – Zlínský kraj

Na území Zlínského kraje bylo v roce 2009 vybudováno nejvíc nových kilometrů cyklostezek v celé České republice. Celkovou délkou cyklostezek se tak Zlínský kraj zařadil na druhé místo v tuzemsku, těsně za hlavní město Praha. Ve Zlínském kraji bylo v roce 2009 vybudováno 53 km nových cyklostezek, přičemž v druhém kraji v pořadí – Olomouckém – to bylo téměř o polovinu méně, tedy 27 km. V celé republice bylo v roce 2009 vystavěno 221,3 km, takže na Zlínský kraj připadá téměř čtvrtina tohoto množství. Na síti cyklostezek na Východní Moravě se největší měrou podílí páteřní cyklostezka podél Baťova kanálu a Cyklostezka Bečva, jejíž některé úseky ještě budou dobudovány v roce 2010. Významná síť cyklostezek však vyrůstá také například v okolí Uherského Brodu a také u řady menších měst a obcí v kraji. Více o cyklostezkách naleznete zde.

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/1999/11/informace-z-regionu-zlinsky-kraj/