»

Print this Příspěvek

Cyklokonference 2010

K pravidelným velkým národním cyklokonferencím pořádaným v ČR vždy po dvou letech se letos v dubnu přidá další, tentokrát specifická. Poprvé se totiž zaměří na cyklodopravu. Jejím hlavním mottem je „Přenos know-how z Dánska do Česka, aneb o cyklistické kultuře“. Cílem je představit kolo nejen jako sportovní náčiní, ale jako dopravní prostředek, jako módní doplněk a součást životního stylu všech společenských vrstev. Aktivní účast nabídla organizátorům z týmu národního cyklokoordinátora dánská ambasáda v Praze. Více informací na www.cyklokonference.cz

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/1999/11/cyklokonference-2010/