«

»

Print this Příspěvek

Handicapovaná mládež, volný čas a zapojení

Každý člověk je originál do těch nejmenších detailů. Nikde na světě nenajdete dvě stejné osoby, které by ve všech detailech vypadaly stejně, tak ani nemohou mít stejná přání a touhy. A protože volný čas trávíme právě podle toho, co si přejeme a co toužíme vyzkoušet a dělat, je potencionálních možností jak ho trávit nekonečno. A naše vysněné volnočasové aktivity jsou blíže určeny už jen naší schopností a možnostmi je realizovat.

Být handicapovaný neznamená nemoci si dovolit, po čem toužíme. Pouze musíme urputněji hledat prostředky, jak toho docílit. V dnešní době, a možná v každé době, je mládež revoluční skupinou. Snaží se ze všech sil odporovat všem radám, zažitým zvykům a zejména pravidlům. A pokud doslova vnímáme slovo handicap, znamená tento pojem pro nás nastavení bariér. A tak je ve výsledku každá mládež handicapovaná, protože už z principu si bariéry staví sama. Je urputná a snadno se staví překážkám a je nezkušená a stejně snadno jim podléhá.

Specifická skupina zdravotně postižené mládeže má o to těžší úkol. K bariérám, které si staví sama, aby mohla zesílit jejich překonáním, má ještě jednu nesmazatelnou bariéru, kterou se bude snažit překonat po celý život. Ale neslyšící pořád mohou naslouchat, nevidomí mohou prozřít, tělesně postižení se mohou posunout dál a mentální postižení může být důvodem k zamyšlení. A pak si všichni tito lidé svobodně vyberou, jak budou trávit svůj volný čas.

Například Marx (Marx, 1977) chápe volný čas jako stálou součást rozvoje člověka, zaměřenou především na vzdělávání. Je to součást lidské svobody, svobodného rozhodování a svobodné činnosti. Právě to je důležitým prvkem rozvoje v každé životní etapě, včetně mládeže. Průkopníkem definic v oblasti volného času byl Joffre Dumazedier. Určil specifické charakteristiky volného času a tak ho rozdělil na „volný čas“ a „mimopracovní dobu“ a to nelze zaměňovat. Já s ním souhlasím a čerpám z vlastní zkušenosti, když řeknu, že „volný čas“ musí být plánován a je určitým druhem volby – svobodné volby, jak s ním naložím. A toto právo je rovnocenné všem.

Pokud vědu a výzkum používáme v oblasti citlivých témat jako smrt, genetika, interrupce nebo časový posun je dobře, že jejím výsledkem je i něco méně sci-fi jako kompenzační pomůcky nebo speciální sportovní vybavení. A díky těmto věcem se může osoba postižená diplegií věnovat cyklistice na handbiku, nedoslýchavý může dál pracovat v oblasti hudební produkce díky naslouchadlům, anebo se nevidomá osoba zbaví šedého zákalu. Všechny osoby se speciálními potřebami už ve volném čase zapojeny jsou. Protože i když jsou jiní, jsou stále součástí naší společnosti a prvním krokem je, aby to sami přijali.

Referenční seznam:

Hodaň, B., & Dohnal, T. (2005). Rekreologie. Olomouc: Univerzita Palackého.

Marx, K. (1977). Rukopisy: Grundrisse der Kritik der Politischen Ekonomie. Praha: Svoboda.

Michalik, J. (2000). Školská integrace dětí s postižením. Olomouc: Vydavatelství UP.

 

Autor: Aleš Jurásek

Be Sociable, Share!

    Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2012/02/handicapovana-mladez-volny-cas-a-zapojeni/

    5 pings

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *