Audit lokalit problémových pro cyklisty v centru Prahy

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu v Praze vzniká relativně velmi nahodilým způsobem. Nové stavby, cyklostezky a cyklopruhy, se objevují převážně tam, kde proti nim nevzniká žádný odpor. Výsledkem je rozdrobená síť s problémovými místy a mezerami tam, kde by cyklisté potřebovali plynulý a bezpečný průjezd. Především v pražském centru se vyskytuje řada ulic, kde je průjezd cyklisty buď nebezpečný nebo nelegální - každopádně velmi obtížný. Projekt „Jak odstranit bariéry cyklodopravy v Praze“ si stanovil za cíl zhodnotit tato problémová místa z hlediska toho, nakolik cyklistům v průjezdu brání a nakolik odrazují obyvatele Prahy od toho, aby své denní cesty (do práce nebo do školy) vykonávali na jízdním kole. Tato zpráva přináší podrobný popis analýzy problémových lokalit v širším centru Prahy tzv. zjednodušeným postupem. Postup byl vyvinut v rámci tohoto projektu a je popsán v metodice.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/02/audit-lokalit-problemovych-pro-cyklisty-v-centru-prahy/