Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí“ & cyklistická doprava

Insitut pro veřejnou diskusi uskutečnil v roce 2010 sérii diskusních setkání na téma Dopravní infrastruktura, s podotázkou: Jakým směrem se ČR vydá na křižovatce dopravní infrastruktury budoucnosti? V rámci pátého diskusního setkání „Cesta pátá: Cena za uživatelský komfort a udržitelné prostředí“, které proběhlo dne 11.11.2010 v Praze, se také diskutovalo na téma: Cyklistické stezky: luxus nebo dopravní potřeba? V lednu 2011 pak byly zveřejněny závěry této diskuse. K cyklistické dopravě byl přijat tento závěr: "Cyklistická doprava je důležitou součástí dopravního systému a životního stylu, její rozsah se bude i nadále zvyšovat. Budování cyklostezek musí být standardním prvkem rozvoje moderní dopravní infrastruktury". Pořadateli celého cyklu byly týdeník Ekonom, Institut pro veřejnou diskusi a Fakulta dopravní ČVUT. Závěry je možné si stáhnout na adrese www.ivd.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/cena-za-uzivatelsky-komfort-a-udrzitelne-prostredi%e2%80%9c-cyklisticka-doprava/