Renesanční zámek v Moravské Třebové

Chtěla bych Vám doporučit výlet do Moravské Třebové na prohlídku renesančního zámku, kde můžete strávit svůj volný čas a vybrat si z několika prohlídkových okruhů. Zámek je možno navštívit i v zimním období a to v průběhu měsíců listopad až březen. Stačí pouze zavolat a objednat se. Tak se domluvte s kamarády, kolegy či rodinnými příslušníky sestavte osmičlennou skupinu a už Vám nic nebrání navštívit náš zámek. Pokud návštěvu zrealizujete v teplejších měsících je Vám k dispozici od dubna až do října.

 

Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě. Na konci 15. století se zde vůbec poprvé v českých zemích objevily moderní renesanční prvky a na začátku 17. století vznikla tři manýristická křídla podle plánů italského stavitele. Zámek proto nechybí v žádné české učebnici dějin umění. Samotný zámek si ponechal tradiční čtyřkřídlou dispozici s centrálním nádvořím a masivní věží, součástí zámku byla i černá kuchyně, předsazená v hradním příkopu. Dodnes je z části zachován jako podzemní prostor uprostřed nádvoří. Od roku 2010 je i tento prostor zpřístupněn, Je tu instalována expozice Barevná planeta. Po roce 1945 byl zámek předán k užívání Správě lesu Československé socialistické republiky. Tím se začala téměř čtyřicetiletá éra devastace a chátrání. Po roce 1989 přešel zámek do vlastnictví města a začala jeho postupná renovace.

Zámek má k dispozici několik expozic:

Středověká mučírna

Zde se můžete seznámit s praktikami práva útrpného. Zámecká sklepení, zvuková stopa a množství mučicích nástrojů věrně navozují hrůznou atmosféru této temné kapitoly lidských dějin. Moravské Třebové bylo uděleno hrdelní právo kolem roku 1406, katovna a mučírna byla dříve umístěna za hradbami města. Na vlastní kůži si můžete vyzkoušet různé mučící a donucovací prostředky

Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny

Zveme Vás do laboratoře astrologa, alchymisty a dvorního lékaře pána třebovského zámku Vladislava Velena ze Žerotína. Nahlédněte do tajemství elixíru života nebo kamene mudrců. Na vlastní oči uvidíte strážce alchymistovy laboratoře – Golema, zažijete magické alchymistické pokusy.

Poklady Moravské Třebové

Čekají na Vás poklady z období  humanismu a renesance, která zanechala v Moravské Třebové významné stopy. K nejvýznamnějším památkám patří flanderská tapiserie z počátku 16. století s námětem z řecké mytologie.

 Jak se žilo na venkově

V této expozici si můžete prohlédnout život našich předků. Na Moravskotřebovsku se hodně pěstoval len a tkalo lněné sukno. Sami si můžete vyzkoušet jak je snadné ovládat tkalcovský stav.

Barevná planeta

Tato nová expozice je věnována především geologickému vývoji – a to jak celkovému vývoji planety Země v jednotlivých epochách, tak vývoji Moravskotřebovského regionu

 

Na nádvoří si můžete ještě prohlédnout sluneční hodiny, které patří mezi deset nejstarších hodin v ČR.

Moravskétřebovský zámek má zásadní význam pro naše město, ale i pro celý region. K dispozici není jen stálá expozice, ale jsou zde využity i prostory zámku, kde se pořádají různé slavnosti. V letních měsících zde můžete navštívit tradiční festival kelklířů, šermířů, historické hudby a pohádek. Zámek je též využíván k oslavám Dnů slovenské kultury. V Moravské Třebové je tedy zámek hlavně využívám k volno-časovým aktivitám, kde se setkávají děti s rodiči a společně tady tráví své volné chvíle, které jim vyplňují pořádané programy.

Autor: Monika Nečasová

Zdroje:

Zpravodaj 2010

http://www.mtrebova.cz/

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/11/renesancni-zamek-v-moravske-trebove/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.